Watykan ogłosił heroiczność cnót Matki Anny Kaworek

15 stycznia br. Ojciec Święty upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do opublikowania dekretu  heroiczności cnót Sł. Bożej Anny Kaworek, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła. Zgoda Papieża Franciszka na promulgację dekretu to bardzo ważny krok w jej drodze na ołtarze.

Anna Kaworek urodziła się 18 czerwca 1872 r. w Biedrzychowicach (obecnie diecezja opolska).  W wieku 22 lat przybyła do Miejsca Piastowego.  Była jedną z pierwszych współpracownic bł. ks. Bronisława Markiewicza, który w trosce o wychowanie biednych i opuszczonych dzieci oraz młodzieży, dał początek michalickiej rodzinie zakonnej, opierając ją na duchowości św. Jana Bosco.

W 1912 roku, kiedy umierał Założyciel, ani wspólnota męska powstającej nowej rodziny zakonnej, ani żeńska, nie miała jeszcze aprobaty kościelnej. Niewątpliwą zasługą matki Anny było niezłomne trwanie wśród wielu przeciwieństw i niepewności, podtrzymywanie wiary w sercach współsióstr, że Zgromadzenie zostanie zatwierdzone przez władze kościelne i będzie wiernie realizować misję zleconą przez Ojca Założyciela.

Zgromadzenia zostało zatwierdzone na prawie diecezjalnym w 1928 r. przez biskupa przemyskiego Anatola Nowaka. Na ten szczególny dzień Anna Kaworek czekała wraz z siostrami cierpliwie i wytrwale przez ponad 30 lat. Na Kapitule Generalnej w tymże roku, ciesząc się zaufaniem sióstr, została wybrana na przełożoną generalną i posługę tę wobec wspólnoty pełniła już do końca swego życia.

            Wyczerpana pracą i paschalną drogą, jaką prowadził ją Pan, w 64 roku życia, odeszła do Domu Ojca 30 grudnia 1936 r., w opinii świętości.

Proces beatyfikacyjny Anny Kaworek na etapie diecezjalnym rozpoczął się w 1993 r. w Przemyślu.  W 1997 r. po jego zakończeniu akta procesowe zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Następnie opracowane Positio przebadał kongres konsultorów teologicznych w kwietniu 2018r., a 8 stycznia br. pozytywną opinię wyrazili kardynałowie i biskupi. Od chwili aprobaty tej decyzji przez Ojca Świętego Franciszka, Annie Kaworek przysługuje tytuł Czcigodnej Służebnicy Bożej.

Czcigodna Służebnica Boża Anna Kaworek, wydając z miłości do Jezusa swoje życie w służbie potrzebującym oraz w „bezkrwawym boju” o zbawienie dusz, znalazła poczucie szczęścia i spełnienia woli Bożej. Dla współczesnych chrześcijan jest znakiem wytrwałej wierności Bogu, który w swoim czasie wypełnia odwieczne zamiary. Uczy nas konsultowania z Bogiem decyzji i wsłuchiwania się w Boży głos. Jest wzorem czułej i praktycznej miłości wobec ubogich, a zwłaszcza bezbronnych dzieci. Dla pierwszych i obecnych michalitek jest przykładem, dzielenia wspólnego życia w prostej i pokornej codzienności oraz za św. Michałem Archaniołem miłowania Boga ponad wszystko.