Nowa Przełożona Generalna Sióstr Michalitek

W dniach 15-16 lutego XVIII Kapituła Generalna obradująca w Miejscu Piastowym dokonała wyboru nowej Przełożonej Generalnej oraz nowego Zarządu Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła. Została nią s. Julia Szteliga, która w poprzedniej kadencji pełniła funkcję wikarii generalnej. Nowa Matka Generalna pochodzi z Wiśniowej koło Strzyżowa, do Zgromadzenia wstąpiła w 1988 r. Kapituła obradowała pod hasłem zaczerpniętym z Księgi Ezechiela i obietnicy Boga: „Dam wam serce nowe i ducha nowego”. W tym kontekście siostry zgromadzone na Kapitule starały się wsłuchiwać w natchnienia Ducha Świętego i głos Kościoła, by rozeznawać jakimi drogami Bóg chce prowadzić Zgromadzenie w najbliższej przyszłości i jakiej nowości życia od niego oczekuje. Kapituła ma za zadanie strzec duchowego dziedzictwa i charyzmatu, jaki pozostawili Założyciele rodziny michalickiej, bł. Bronisław Markiewicz i Czcigodna sł. B. Anna Kaworek, ale też odczytywać znaki czasu i otwierać się na nowe spojrzenie na charyzmat i posłannictwo jakie ma spełniać w Kościele. Aby stawić czoła tym wyzwaniom, modlimy się podczas trwającej Kapituły za wskazaniami Ojca Świętego Franciszka, o „nowy poryw świętości” oraz „odnowioną pasję dla Ewangelii i służby dla Królestwa”, abyśmy otwarte przez wiarę na obecność Ducha Świętego, pozwoliły, by uczynił nasze serca i ducha nowymi, wrażliwymi na Jego tchnienie, a jednocześnie wierne michalickim ideałom.

  • W skład nowego Zarządu weszły:
  • m. s. Julia Szteliga – Przełożona generalna
  • s. Zacharia Depta – Asystentka generalna
  • s. Dominika Tuzimek – radna i sekretarka generalna
  • s.Koleta Cyran – radna generalna
  • s.Agata Krupa – radna i ekonomka generalna