130 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

W dniu 30 września 2014 r.w Warszawie odbyło się 130. zebranie plenarne Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych oraz 133. zebranie plenarne Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich.

W związku z 50. rocznicą ogłoszenia dekretu Perfectae caritatis Soboru Watykańskiego II, Ojciec Święty Franciszek ogłosił rok 2015 – Rokiem Życia Konsekrowanego.  Przygotowania do obchodów to główny temat obrad  zebrania plenarnego wyższych przełożonych zgromadzeń żeńskich. Zebranie Plenarne odbyło się w Warszawie – w Sekretariacie KEP przy skw. Kard. Wyszyńskiego 6.

Wyżsi przełożeni zakonów męskich i żeńskich w Polsce 1 października modlili się w kościele Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Warszawie o owoce ogłoszonego przez papieża Roku Życia Konsekrowanego oraz o nowe powołania zakonne.

Abp Gądecki, przywołując postać wspominanej tego dnia w liturgii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, mówił o potrzebie wytyczania sobie celu w życiu i przestrzegał przed jego „bezcelowością”. Przypomniał, że św. Teresa „w życiu zakonnym zadziwiała jej dojrzałość duchowa, jej drogą była mała droga dziecięctwa Bożego”. Wskazał, że życzliwość oraz miłość pochodząca od samego Boga powinny być właściwością każdego zakonnika i zakonnicy.

S. Leticja Niemczura zapewniła przewodniczącego Episkopatu, że polscy zakonnicy i zakonnice chcą być radykalni. – W naszych wspólnotach jest wiele ukrytej świętości, dobra i piękna. Wiele osób i wspólnot podejmuje też ekspiację za nasze słabości i błędy

W kolejnym dniu bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski odprawił Mszę św. z homilią w kościele Miłosierdzia Bożego i s. Faustyny. Następnie zapoznał Przełożone z aktualnymi problemami Kościoła w Polsce. Ponadto przedstawiono bieżące sprawy Konferencji i plany na najbliższą przyszłość oraz podjęto dyskusje na temat promowania życia konsekrowanego w ciągu najbliższego roku.  Obrady przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych zakończyły się 2 października.

Fotorelacja: https://zakony-zenskie.pl/index.php/galeria-zdjciowa/zebrania-plenarne-konferencji/130-zebranie-plenarne

Abp Gądecki zachęcał zakonników do „ekstremalnego życia Ewangelią”, by życie konsekrowane stało się pociągającym przykładem dla młodych. Oni poza radykalizmem niczego innego nie chcą – stwierdził przewodniczący Episkopatu.
S. Leticja Niemczura zapewniła przewodniczącego Episkopatu, że polscy zakonnicy chcą być radykalni. – W naszych wspólnotach jest wiele ukrytej świętości, dobra i piękna. Wiele osób i wspólnot podejmuje też ekspiację za nasze słabości i błędy – dodała.

Po Mszy abp Gądecki przybliżył wyższym przełożonym zakonnym założenia programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2014/2015 pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Rok ten ma być czasem uświadamiania potrzeby duszpasterskiego nawrócenia zarówno samych kapłanów, jak i wspólnot i wiernych świeckich. Priorytetami będą: budowanie i pogłębianie relacji z Bogiem, odkrywanie tajemnicy grzechu, by doświadczyć Bożego Miłosierdzia w sakramencie pojednania i pokuty, oraz poznawanie źródeł radości i nadziei, jakie daje Bóg.