Sieć Bakhita – szkolenie dla członków i wszystkich Sióstr – zapowiedź

Sekcja Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa Bakhita przy KWPŻZZ organizuje szkolenie dla członków Sieci Bakhita oraz dla wszystkich Sióstr, które w różny sposób chcą włączyć się w przeciwdziałanie handlowi ludźmi, uwrażliwiać na ten problem społeczeństwo i wspierać osoby z grupy ryzyka.

Termin: 17-19 listopada 2017, Częstochowa

Główne tematy:

  •   „Czynniki wpływające na handel ludźmi i sposoby zapobiegania”
  •    „Dzielenie doświadczeń, które stają się inspiracją dla innych”
  •     „Warsztaty – prowadzenie profilaktyki dla młodzieży i w środowiskach szczególnie zagrożonych”Program spotkania