Prezentacja „Biblii Pierwszego Kościoła”

Gdybyśmy porównali ten przekład do Biblii Tysiąclecia, zauważymy, że są pewne różnice. Dlatego, że w Septuagincie mamy do czynienia z interpretacją, rozwojem teologicznym, z rozumieniem uprawomocnionym w starożytnych środowiskach żydowskich i Kościele pierwotnym – mówił ks. prof. Waldemar Chrostowski podczas prezentacji „Biblii Pierwszego Kościoła, która odbyła się w poniedziałek w Centrum Medialnym Katolickiej Agencji Informacyjnej w Warszawie. „Biblia Pierwszego Kościoła” – opublikowana przez „Vocatio” w ramach Prymasowskiej Serii Biblijnej – zawiera pierwszy kompletny przekład Septuaginty, czyli Starego Testamentu, z języka greckiego na język polski. W jej skład wchodzi także przekład Nowego testamentu, którego podstawą było wydanie „Novum Testamentum Graece Nestle-Alanda”.

Prof. Waldemar Chrostowski przytoczył historię powstania Septuaginty, kiedy w połowie III wieku przed Chrystusem dokonano prawdziwej rewolucji w wierze biblijnego Izraela, którą można ująć w wyrażeniu „kiedy Bóg przemówił po grecku”. – Z powstaniem Tory łączy się legenda. Król panujący w Aleksandrii chciał mieć w swojej bibliotece najwybitniejsze księgi świata, a wśród nich Biblię. Poprosił więc arcykapłanów z Jerozolimy, aby wysłali tłumaczy. Wyznaczono 72 mężów, po sześciu z 12 plemion Izraela. Zamknięto ich w osobnych domkach, z których mieli nie wychodzić aż do ukończenia tłumaczenia. Tłumaczenie skończyli o jednakowym czasie i – jak się okazało – przekład, którego dokonali, był jednobrzmiący. Uznano więc, że tłumaczenie to powstało pod wpływem Ducha i jest ono tłumaczeniem natchnionym – zaznaczył ks. prof. Chrostowski. W II wieku przed Chrystusem pojawił się przekład wszystkich ksiąg Biblii hebrajskiej na język grecki, który był używany równolegle do tekstu hebrajskiego. – Gdy rodzi się Jezus, świat żydowski ma trzy biblie: hebrajską, grecką, czyli Septuagintę, i aramejską – zaznaczył prelegent. Podkreślił, że Jezus polecił apostołom głosić Dobrą Nowinę wszystkim narodom. Septuaginta była księgą pierwszego Kościoła – Kościoła apostolskiego, Biblią Ojców Kościoła i pisarzy starochrześcijańskich. – Gdybyśmy porównali ten przekład do Biblii Tysiąclecia, zauważymy, że są pewne różnice, dlatego że w Septuagincie mamy do czynienia z interpretacją, rozwojem teologicznym, z rozumieniem uprawomocnionym w starożytnych środowiskach żydowskich i Kościele pierwotnym – mówił ks. Chrostowski, odnosząc się do prezentowanej publikacji.

Tłumaczenie „Biblii Pierwszego Kościoła” zostało dokonane przez polskiego filologa klasycznego ks. prof. Remigiusza Popowskiego, dziekana wydziału filologii klasycznej KUL. – Profesor był już chory, kiedy podjął się tłumaczenia Starego Testamentu, i cztery ostatnie lata życia pracował w ogromnym cierpieniu. Choroba sprawiała, że mógł pracować tylko w pozycji klęczącej. Przez 4 lata więc tłumaczył Biblię, klęcząc – mówił z kolei Piotr Wacławik z Oficyny Wydawniczej VOCATIO. Jak dodał, ks. prof. Popowski chciał napisać wstępy do wydania ksiąg, ale zmarł przed wydaniem. – To wydanie przygotowaliśmy, uzgadniając kolejność tekstów z Biblią Tysiąclecia tak, aby można było je porównywać – zaznaczył Wacławik.

„Biblia Pierwszego Kościoła” została wydana na najwyższej klasy hiszpańskim papierze biblijnym. Zawiera specjalne paginatory, które ułatwiają szybkie dotarcie do odpowiedniej księgi, oraz piękną oprawę. Księga ma zarazem poręczną formę ułatwiającą korzystanie w każdych warunkach, np. w podróży. Dostępna jest w okładkach w różnych kolorach z ekologicznej skóry. Będzie ją można nabyć na rozpoczynających się 12 kwietnia w Warszawie Targach Wydawców Katolickich. Septuaginta to pierwsze tłumaczenie Starego Testamentu z hebrajskiego i aramejskiego na grekę, jeszcze przed Chrystusem. Przekład powstał między 250 a 150 r. p.n.e. w Egipcie, gdzie żyła znaczna diaspora żydowska.

ZA KAI