S. prof. Zofia Zdybicka odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Andrzeja Dudę za wybitne zasługi dla rozwoju filozofii oraz kultury chrześcijańskiej. Order w imieniu prezydenta wręczył wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Siostra profesor Zdybicka przez wiele lat związana była z Wydziałem Filozofii Chrześcijańskiej, przemianowanym na Wydział Filozofii. Pełniła funkcje prodziekana, dziekana, kierownika wielu przedsięwzięć. Jej dzieło to między innymi Rada Naukowa Powszechnej Encyklopedii Filozofii.

Choć siostra profesor ma już 92 lata, jest w znakomitej kondycji. – Bardzo się ucieszyła z tego wyróżnienia. Dziękując za słowa uznania pod jej adresem, skromnie stwierdziła, że to niemożliwe, by aż tyle zrobiła w swoim życiu – podkreśla rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Siostra profesor Zdybicka ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego to filozof i metafizyk. Związana jest z KUL od 1956 r., najpierw jako studentka, a następnie wykładowca Wydziału Filozofii. Jednym z jej profesorów był ks. Karol Wojtyła.

Przez wiele lat kierowała Katedrą Filozofii Religii, pełniła też funkcję prodziekana i dziekana Wydziału Filozofii. Jej badania koncentrowały się wokół filozoficznej problematyki Boga, religii, ateizmu oraz związków religii z kulturą.

Znacząco przyczyniła się do wyodrębnienia filozofii religii jako odrębnej dyscypliny filozofii bytu. Była organizatorem Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej „Wolność we współczesnej kulturze” (Lublin 1996).

Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL. Wśród wielu wyróżnień otrzymała m.in. tytuł Woman of the Year 1998 (American Biographical Institute) oraz nazywaną katolickim Noblem nagrodę Totus 2016 za propagowanie nauczania Jana PawłaII.

Za: www.lublin.gosc.pl