Nowa Przełożona Generalna boromeuszek mikołowskich

W imieniny Maryi, 12 września XIV Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie wybrała nową Przełożoną Generalną którą została S.M. Paulina Łuba. Czternastą kapitułę generalną rozpoczęło 9 września w Mikołowie Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Uroczystej Mszy Świętej inauguracyjnej przewodniczył ks. Arcybiskup Wiktor Skworc. W czasie obrad siostry podsumowały ostatnie sześciolecie i wybrały nową Przełożoną Generalną oraz nowy zarząd.

Matka Generalna Paulina Łuba pochodzi z Zambrowa jest absolwentką I LO im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie. Studiowała teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i pedagogikę w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Siostra Paulina spędziła też kilka lat na misjach w Zambii.

Boromeuszki z Mikołowa należą do rodziny sióstr boromeuszek, ich zgromadzenie usamodzielniło się w 1939 r. Powołaniem sióstr jest miłosierdzie w służbie cierpiącym, chorym, niepełnosprawnym, opuszczonym i ubogim oraz dzieciom i młodzieży, zwłaszcza zaniedbanej, ubogiej i opuszczonej. Składają dodatkowy czwarty ślub miłosierdzia. Zgromadzenie ma charakter kontemplacyjno-czynny i apostolsko-charytatywny. Konkretną realizacją charyzmatu miłosierdzia jest praca pielęgniarska, opiekuńcza, wychowawcza, katechetyczna, parafialna oraz każda forma pomocy duchowej i materialnej człowiekowi potrzebującemu. W duchu swego powołania zgromadzenie podejmuje i prowadzi dzieła charytatywne takie jak: pielęgnacja chorych w szpitalach, prowadzenie zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej dla dorosłych i dzieci, ośrodków wychowawczych, bursy oraz katechizacja w szkołach i przedszkolach.

Siostry prowadzą również działalność misyjną w Zambii. Spieszą także z pomocą ludziom chorym, biednym i opuszczonym w środowisku swego życia i pracy. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie (SCB).

Za: KAI