Siostry zakonne zaangażowane w formację

W dniach 20 – 24 października 2014 w Laskach k. Warszawy odbywa się sesja formacyjna dla sióstr  mistrzyń wszystkich etapów formacji. Zorganizowana została przez Sekcję Formacji Formatorek wchodzącą w skład  Komisji Formacyjnej pracującej przy KWPŻZZ. Z ramienia Konsulty obecna była Matka Maksymilla Pliszka – przełożona generalna Sióstr Służebniczek Dębickich, koordynatorka prac Komisji Formacyjnej. Matka Maksymilla otworzyła sesję i poinformowała uczestniczki o inicjatywach organizowanych w Kościele w rozpoczynającym się wkrótce Roku Życia Konsekrowanego.

W spotkaniu  wzięło udział 70 sióstr reprezentujących 45 Zgromadzeń zakonnych. W czasie sesji rozważany był temat: „ Świętość w życiu konsekrowanym.” Został on przybliżony przez prelegentów: s. Władysławę Krasiczyńską CSSJ, o. Tomasza Ortman, SJ, p. Danutę Piekarz, o. Tadeusza Florka OCD. Dzień skupienia poprowadził o. Piotr Włodyga OSB.  Siostry dzieliły się  doświadczeniami pracy formacyjnej.