Nowa Instrukcja o uzyskaniu osobowości prawnej

Od 1 listopada 2014 r. obowiązuje nowa Instrukcja dotycząca sposobu powiadamiania o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucje kościelne oraz powiadamiania o powołaniu i odwołaniu osoby pełniącej funkcję organu osoby prawnej.

W związku z tym wszystkie sprawy związane z osobowością prawną załatwiane w Ministerstwie lub u Wojewody  po tej dacie powinny uwzględniać nowe wytyczne.

Tekst Instrukcji jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:  Instrukcja