Siostry zakonne w trosce o dobro Podopiecznych w DPS-ach

W dniu 16 października 2014 r. w Warszawie, w Domu Pielgrzyma „Amicus” na Żoliborzu, odbyło się Zebranie Dyrektorów Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych prowadzonych przez żeńskie zgromadzenia zakonne. Siostry prowadzą w Polsce ponad 50 DPS dla dzieci i ponad 60 dla dorosłych (nie licząc prywatnych domów opieki, których jest ponad 40). Zebranie zostało zorganizowane przez Komisję Prawno-Administracyjną przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

W Zebraniu uczestniczyło ponad 90 Sióstr dyrektorek. Wziął udział również jeden brat zakonny – dyrektor DPS prowadzonego przez zakon męski. Zebranie przeprowadziły Panie z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, które od wielu lat zajmują się nadzorem i kontrolą domów pomocy społecznej. Ich kompetencja i znajomość problematyki DPS-ów przebijała podczas wystąpienia. Uczestnicy byli bardzo wdzięczni za zorganizowanie spotkania, a przede wszystkim za merytoryczne przedstawienie przez Prelegentki spraw dotyczących funkcjonowania DPS-ów oraz odpowiedzi na ich problemy i pytania. Ekspertki z Urzędu Wojewódzkiego, prowadzące to Zebranie, podkreśliły ogromne zaangażowanie sióstr zakonnych w opiekę nad powierzonymi ich trosce niepełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi. Zgłaszane przez Dyrektorów problemy i szukanie najlepszych rozwiązań wskazują, że dobro podopiecznych jest dla nich najważniejsze i stawiają je na pierwszym miejscu.

S T A T Y S T Y K A

Dzieła własne

stan na 31. 12.2013 r.

 

Lp.

Rodzaj dzieła

Ilość

dzieł

Liczba zatrudn. sióstr

Liczba

podopiecznych

1

Żłobki

3

5

73

2

Przedszkola publiczne

70

370

6410

3

Przedszkola niepubliczne

283

959

16439

4

Przedszkola nie zgłoszone

19

31

505

5

Szkoły podstawowe

25

156

6255

6

Gimnazja

31

160

4142

7

Szkoły specjalne

13

26

505

8

Szkoły zasadnicze

5

14

108

9

Licea ogólnokształcące

19

153

1764

10

Licea profilowane

1

3

20

11

Technika

4

23

167

12

Uczelnie Wyższe

1

2

71

14

Internaty

16

75

692

15

Bursy

28

67

890

16

Akademiki

21

34

709

17

Domy dziecka

40

189

1049

17 a

Rodzinne domy dziecka

13

23

87

18

Pogotowie opiekuńcze

2

5

28

19

Świetlice dla dzieci itp.

90

163

3336

20

Ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne

13

72

411

21

Ośrodki wychowawcze

32

181

1419

22

Ośrodki szkolno-wychowawcze

8

45

413

23

Zakłady opiekuńczo-lecznicze dla dzieci

6

29

209

24

Zakłady opiekuńczo-lecznicze dla dorosłych

33

221

2368

25

Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze

7

43

346

26

Zakłady rehabilitacyjne

4

12

105

27

Domy pomocy społecznej dla dzieci

52

349

3535

28

Domy pomocy społecznej dla dorosłych

61

345

3744

29

Domy opieki – prywatne (bez dotacji)

42

169

971

29 a

Dom dziennego pobytu

3

7

102

30

Szpitale

1

3

31

Gabinety

11

14

32

Poradnictwa

5

6

32a

Hospicja

1

5

49

33

Domy samotnej matki

5

14

90

34

Przytuliska dla bezdomnych

3

14

99

35

Stołówki dla biednych

42

69

3092

36

Centra Animacji Misyjnej

9

17

54

37

Domy rekolekcyjne

54

271

709

38

Domy wypoczynkowe dla świeckich

55

131

39

Pracownie haftu i szycia

21

53

40

Pracownie opłatków

7

44

41

Wydawnictwa

7

53

42

Hostel

5

12

86

44

Okno życia

21

45

Biblioteka wiedz religijnej

1

2

46

Centrum apostolstwa Liturgicznego

3

6

47

Środowiskowy Dom samopomocy

2

5

71