Odeszła do Pana s. Maria Bertilla Hirner

W dniu 18 grudnia, o g. 14.50 w Warszawie, odeszła do pana śp. s. Maria Bertilla Krystyna Hirner od Jezusa Ukrzyżowanego, urszulanka Serca Jezusa Konającego, w 94 roku życia i 61 roku powołania. Pełniąc posługę infirmerki we wspólnocie Zgromadzenia przy ul. Wiślanej w Warszawie, wspierała także wiele innych wspólnot zakonnych w poszukiwaniu skutecznej pomocy medycznej dla chorujących sióstr, a także członków ich rodzin. Od 1972 roku angażowała się w organizowanie pomocy medycznej Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej, a w 1989 roku została delegowana do pracy stałej w punkcie sanitarnym pieszych pielgrzymek przy ul. Długiej. Tam również w okresie stanu wojennego zajmowała się dystrybucją leków pochodzących z zagranicznych darów. Obejmowała duchową opieką wielu pracowników służby zdrowia, z którymi nawiązywała serdeczne kontakty przy okazji pełnienia swoich obowiązków. Przez wiele lat s. Bertilla była członkinią Sekcji pielęgniarskiej działającej w ramach Komisji Służb Medycznych przy KWPŻZZ.

Prosimy o modlitwę o radość Nieba dla naszej kochanej śp. Siostry Bertilli.

Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego z Szarego Domu przy ul. Wiślanej w Warszawie.