Młodzież przyszłością i nadzieją Kościoła – 137 Zebranie Plenarne KWPŻZZ

Myślą przewodnią wiosennego Zebrania Plenarnego Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, będzie młodzież, jej oczekiwania, pragnienia i nadzieje. Spotkanie będzie miało miejsce w Warszawie, w siedzibie Sekretariatu KEPu w dniach 10-12 kwietnia b.r. Siostry wysłuchają relacji z socjologicznych  badań nad młodzieżą, zapoznają się z wynikami ankiety przeprowadzonej w Polsce w perspektywie jesiennego Synodu i dokumentu opracowanego w czasie przedsynodalnego spotkania młodych w Rzymie oraz powrócą do refleksji nad dezyderatami zgłoszonymi przez młodzież konsekrowaną. Ze względu na 100 lecie odzyskania niepodległości, m. Krystyna Dębowska, historyk, przedstawi wkład wspólnot życia konsekrowanego i niektórych znaczących zakonnic w odzyskanie niepodległości i w dzieło odbudowy Kraju. Ks. Bp Krzysztof Zadarko będzie mówił o problematyce związanej z handlem ludźmi. Jest to temat ważny dla nas, Konferencja bowiem współpracuje, przez swą Sekcję Bakhita, z międzynarodową siecią przeciwdziałania temu haniebnemu procederowi i różnym formom współczesnego niewolnictwa. Ponadto stałym tematem Zebrań są sprawy bieżące Kościoła i naszych Instytutów, których tym razem jest sporo. Zebranie otworzy, jak to jest już w tradycji, J. E. Ks. Abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, będzie też obecny Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego J.E. Bp Jacek Kiciński.

 sJol