145 Zebranie Plenarne KPŻZZ

145 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych odbyło się w Częstochowie, na Jasnej Górze, w dniu poprzedzającym Sympozjum Czterech Konferencji Życia Konsekrowanego w Polsce.

17 października o godz. 15.30 Przełożone wyższe zebrały się w sali „Bastion Św. Barbary”. Przewodnicząca s. Dolores Zok rozpoczęła spotkanie modlitwą i powitaniem obecnych. Na początku przedstawiła nową Konsultorkę s. Rut Koprucha oraz nowo mianowane Przełożone wyższe, które w ostatnim czasie weszły do Konferencji. Następnie zaprezentowała program jutrzejszego Sympozjum.

Pierwsze wystąpienie miał p. Ryszard Jurkowski, dyrektor Biura Analiz w Departamencie Bezpieczeństwa Banku Pekao SA, który podjął bardzo ważny temat jakim jest bezpieczeństwo operacji finansowych.

W dalszej kolejności Matki Konsultorki przedstawiły informacje z Komisji i Sekcji, a  m. Maksymilla Pliszka omówiła pokrótce program formacyjny na rok 2022/2023 i podziękowała Komisji Formacji Permanentnej za jego przygotowanie. Ma on służyć pomocą referentkom zakonnym w diecezjach, ale jest także kierowany do wszystkich wspólnot zakonnych w Polsce. Jako odpowiedzialna w Konsulcie za referentki zakonne, podziękowała przełożonym wyższym za siostry, które podjęły tę posługę w Kościołach diecezjalnych, a zarazem poprosiła o otwartość na takie potrzeby i prośby ze strony biskupów diecezjalnych. Referentki bowiem są ważnym elementem jednoczącym w diecezjach. Uczestniczą też jeden raz w roku w ogólnopolskim spotkaniu w Warszawie razem z delegatami zakonnymi i wikariuszami biskupimi.

Następnie poinformowała o zorganizowaniu, jak co roku,  sesji dla nowo mianowanych przełożonych lokalnych w Otwocku, w dwóch terminach: 23-27.01.2023 i 13-17.02.2023;

W dalszej części zebrania O. Tomasz Gaj OP zaprezentował Dominikański Ośrodek Formacji i Rozwoju, proponując pomoc formacyjną dla sióstr lub osób w formacji początkowej.

Na zakończenie Zebrania swoje wystąpienie mieli:
– Siostry Elżbietanki – nt. beatyfikacja sióstr męczenniczek
– Siostry Wspólnej Pracy – nt. jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia
– Artur Sepioło – nt. działalności Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji
– Tomasz Adamski – nt. zaangażowania Rycerzy Kolumba w pomoc Ukrainie
– Tomasz Kancelarczyk – nt. działalności charytatywnej Fundacji „Małe Stópki”.

s. Krescencja Huk, sekretarka