Odbyła się sesja dla sióstr formatorek

W dniach 13-17 października 2022 w Centrum Edukacyjno – Formacyjnym w Gnieźnie miała miejsce sesja formacyjna dla sióstr formatorek. Wzięło w niej udział 52 siostry.

Temat spotkania: „Drugi człowiek szansą świętości i rozwoju”. Prelegentami sesji byli: o. Tadeusz Florek OCD i ks. Wojciech Rzeszowski. Ojciec Florek, podjął temat „Ty i ja. Warunki spotkania”. Natomiast ks. Wojciech Rzeszowski, mówił „Jak posługiwać, by pomóc młodym ludziom zobaczyć w drugim człowieku i we wspólnocie szansę swojego rozwoju i uświęcenia”.

Piątkowy dzień skupienia poprowadził ks. Piotr Stawarz salwatorianin, w rytmie Lectio Divina. Towarzyszyły nam treści z Ewangelii według św. Marka, rozdział 3, wersety 31-35: „Którzy są moimi”.

W niedzielę siostry uczestniczyły w warsztatach, podczas  których zostały podjęte zagadnienia nawiązujące do tematu sesji.