Franciszkanki Misjonarki Maryi rozpoczęły Rok Jubileuszowy

Franciszkanki Misjonarki Maryi rozpoczęły dziś na Jasnej Górze Rok Jubileuszowy stulecia obecności zgromadzenia w Polsce. Na co dzień pracują wśród dzieci i osób starszych, więźniów i chorych. Jak mówią o sobie – nie uznają wykluczenia. Uważają, że każdy z nas ma zawsze szansę. Pomagają tylko ją wykorzystać. Mszy św. na rozpoczęcie czasu jubileuszu przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

S. Janina Siedlecka, która przez 20 lat posługiwała w Chinach, wyraziła radość, że czas jubileuszu może rozpocząć z siostrami właśnie na Jasnej Górze – Chcemy podziękować Maryi za to, ze nam wyprasza potrzebne łaski, żebyśmy mogły kontynuować naszą misję. S. Janinę do zgromadzenia pociągnęła jego duchowość przejawiająca się w misyjności, duchu franciszkańskim z wychodzeniem do ubogich i maryjność. – A Pierwszym Misjonarzem jest dla nas Jezus, którego adorujemy na kolanach, który daje siłę – podkreśla misjonarka.

S. Marzena Dzikowska, przełożona prowincjalna zgromadzenia przypomniała, że siostry, tam gdzie zakładają placówki misyjne, zawsze najpierw starają się o obecność Jezusa Eucharystycznego.

W swych kaplicach – nawet tych najmniejszych, znajdujących się w mieszkaniach na przedmieściach miast, lepiankach czy barakach – siostry kontemplują i adorują Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Eucharystia i adoracja to źródła ich życia duchowego i misji ewangelizacyjnej.

Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi zostało założone w Indiach przez bł. Marię od Męki Pańskiej. Jego zatwierdzenia dokonał Papież Pius IX w 1877 r. Do Polski siostry przybyły w 1922 r. z Odessy, a ich pierwszy dom został założony w Łabuniach k. Zamościa. Obecnie ok. 6 tys. sióstr pochodzących z 79 narodowości pracuje w bardzo zróżnicowanych środowiskach społeczno-kulturowych.

Mirosława Szymusik

Za: www.jasnagora.com