Na Jasnej Górze uczczono pamięć sióstr nazaretanek z Nowogródka

Na Jasnej Górze uczczono pamięć sióstr nazaretanek rozstrzelanych przez hitlerowców 1 sierpnia 1943 r. w Nowogródku. Siostry ofiarowały swoje życie za 120 osób, aresztowanych i przeznaczonych do rozstrzelania. Karę śmierci zamieniono aresztowanym na roboty w Niemczech, a niektórych zwolniono.

Ks. Jan Adamarczuk, opiekun duchowy nowogródzkich pielgrzymek przypomniał niedzielę sprzed 78 lat, kiedy nazaretanki zostały rozstrzelane. – Kiedy dziś tu sprawuję Mszę św. przypominamy sobie tę Eucharystię, która była odprawiana 1 sierpnia o godz. 9.00 w Farze Nowogródzkiej, w kościele pw. Przemienia Pańskiego, przy którym przez wiele lat, posługiwały siostry nazaretanki. I tam te miejsca, które siostry wypełniały, klęczniki – były puste. Ks. Aleksander Zienkiewicz i ludzie zgromadzeni na Mszy św. nie wiedzieli co się stało – opowiadał ks. Adamarczuk.

Siostry zostały uwięzione przez Niemców 31 lipca 1943 r., a następnego dnia, w niedzielę, wywiezione za miasto i rozstrzelane. Aresztowanych, za których oddały życie, wypuszczono. To oni stali się głosicielami wiary w skuteczność pośrednictwa sióstr u Boga. S. Stella i 10 towarzyszek ofiarą z życia heroicznie spełniły nazaretański charyzmat służby rodzinie – przypomina s. Józefa Kobiela z Warszawy. – I to, że dla nas wciąż jest niesamowitym doświadczeniem, że błogosławione siostry, po prostu są z nami. One dzisiaj z większą siłą orędują, abyśmy chcieli w naszych rodzinach usłyszeć głos Boga, który mówi o wierności, o przebaczeniu, o przyjmowaniu się na nowo. I tak samo o wierności dla nas, osób konsekrowanych i dla kapłanów – podkreśliła s. Józefa.

Pierwsza pielgrzymka nowogródzian przybyła w 1971 r. Zainicjował ją ks. Aleksander Zienkiewicz – przed wojną kapelan sióstr nazaretanek w Nowogródku, później duszpasterz akademicki we Wrocławiu.

Na Jasna Górę przyjeżdżają głównie rodziny i wychowankowie zamordowanych zakonnic.

Obecnie opiekę duchową nad pielgrzymami sprawuje ks. Jan Adamarczuk z Wrocławia, którego rodzina także pochodzi z Nowogródka.

Zgromadzeni na Eucharystii prosili o Bożą opiekę nad nowogrodzianami i ich rodzinami, o beatyfikację inicjatora pielgrzymek Sługi Bożego ks. Zienkiewicza. – I modlimy się też o wyniesienie do chwały ołtarzy siostry Małgorzaty, dwunastej siostry, która wtedy, wracając ze szpitala, nie poszła z siostrami do komisariatu – i ona ocalała. To dzięki niej udało się później odnaleźć mogiłę, w której siostry spoczywały – dopowiedziała s. Józefa.

– Tutaj zawsze się modlimy o wierność i w rodzinach, ponieważ siostry oddały życie za rodziny i za kapłana, modlimy się za kapłanów, o potrzebne łaski dla nich – mówiła przedstawicielka nazaretanek

Męczenniczki beatyfikował Jan Paweł II 5 marca 2000 r. w Rzymie. Wspomnienie liturgiczne 11. nazaretanek obchodzone jest 4 września.

Ich doczesne szczątki spoczywają w sarkofagu w bocznej kaplicy kościoła farnego pw. Przemienienia Pańskiego.

W farze tej został ochrzczony w lutym 1799 r. Adam Mickiewicz. W bocznej kaplicy znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Nowogródzkiej znany z inwokacji do „Pana Tadeusza”.

Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews

Za: www.jasnagora.com