X Zebranie Plenarne Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce

W dniach 27-29 lipca 2021 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbyło się X Zebranie Plenarne Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce połączone z wyborem przewodniczącej, wiceprzewodniczącej i ustanowieniem nowej Konsulty (Rady Konferencji).

Przełożone poszczególnych klasztorów mniszek oraz przewodniczące federacji w Polsce pochylały się w tych dniach nad tematem spotkania dotyczącym statusu prawnego klasztorów kontemplacyjnych w świetle nowych dokumentów, do których należą: Konstytucja apostolska Papieża Franciszka Vultum Dei quaerere oraz Instrukcja wykonawcza o żeńskim życiu kontemplacyjnym Cor orans.

Spotkanie zainaugurował Gospodarz miejsca, Jego Ekscelencja Ks. Biskup Andrzej Jeż, który o poranku 27 lipca odprawił uroczystą Eucharystię w intencji Zebrania Planarnego i jego uczestniczek. Po zakończeniu Mszy świętej miało miejsce dodatkowe spotkanie z Biskupem Tarnowskim. Ekscelencja przybliżył mniszkom dzieje swej diecezji oraz świętych, którymi się ona szczególnie szczyci: św. Andrzejem Świeradem, św. Kingą, bł. Karoliną Kózką i bł. ks. Romanem Sitko.

W tym samym dniu Przewodniczący Komisji KEP ds. IŻKiSŻA Ks. Bp Jacek Kiciński CMF omówił temat: Wyzwania stojące przed klasztorami kontemplacyjnymi w obecnym czasie. Z kolei Matka Weronika Sowulewska OSBCam, dotychczasowa Przewodnicząca KPŻKK przedstawiła słuchaczkom sprawozdanie z działalności Konferencji.

28 lipca uczestniczki spotkania wysłuchały cyklu wykładów o. prof. dr hab. Wiesława Kiwiora OCD na temat instytucji federacji w świetle pontyfikatu Papieża Franciszka, podstawowych pojęć dotyczących formacji mniszek, fundacji klasztoru według nowych wytycznych oraz posługi przełożonej klasztoru autonomicznego. W programie znalazł się również czas na pracę w grupach i na jej podsumowanie, na pytania  oraz dopowiedzenia. Miłym wydarzeniem było spotkanie z Matką M. Maksymillą Pliszką BDNP, która podzieliła się ważnymi aspektami działalności Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

Bezpośrednim celem Zebrania Plenarnego był wybór nowego Zarządu Konferencji i ukonstytuowanie się nowej Konsulty. Przewodniczącą Konferencji została Matka Teresa Wrona, karmelitanka bosa z Częstochowy, a jej zastępczynią Matka Elżbieta Sander, klaryska z Krakowa.

Po wyborach nastąpiły podziękowania skierowane do Matki Weroniki Sowulewskiej oraz jej zastępczyni Matki Ausilii Gołębiowskiej klaryski kapucynki z Ostrowa Wielkopolskiego, a także wiernej i oddanej sekretarki Konferencji, S. Patrycji Kozłowskiej ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Nie zabrakło też słów wdzięczności skierowanych pod adresem Księdza Rektora WSD w Tarnowie dr Jacka Soprycha, prorektora Ks. dr Pawła Bogaczyka i alumnów, za gościnność i miłe niespodzianki.

Konferencję Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce tworzą przełożone 83 klasztorów. Należą do niej: Anuncjatki, Benedyktynki, Benedyktynki – Sakramentki, Bernardynki, Dominikanki, Kamedułki, Klaryski – Kapucynki, Karmelitanki, Klaryski, Klaryski od Wieczystej Adoracji, Norbertanki, Redemptorystki i Wizytki.

Za: zyciezakonne.pl