Warszawa, 5-7 października 2004 – 110. Zebranie Plenarne Konferencji

110. Zebranie Plenarne Konferencji odbyło się w Warszawie w dniach 5-7 października 2004 r. Tematem wiodącym była Formacja permanentna przez Eucharystię. Zebranie rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. M. Jolanta Olech USJK, Przewodnicząca Konferencji WPŻZZ, wprowadziła w tematykę Zebrania Plenarnego i powitała nowe członkinie Konferencji. Następnie Bp Piotr Libera, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski naświetlił „Aktualności z życia Kościoła w Polsce- relacje z Państwem”. Spawy prawne przedstawiła S. Maksymiliana Wojnar z Sekretariatu KEP.

W drugim dniu Mszę świętą odprawił i wygłosił homilię Bp Piotr Libera. W obradach wzięła udział sekretarka generalna Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych s. Victoria Gonzalez de Gastijon. W swoim wystąpieniu powiedziała o przygotowaniach do Kongresu Życia Konsekrowanego, który rozpocznie się w listopadzie 2004 r. w Rzymie pod hasłem „Miłość, pasja do Chrystusa i ludzkości”. Następnie Siostry ukazały przesłanie siedmiu Założycieli Zgromadzeń na temat „Eucharystia szkołą świętości” (w formie panelu). Kolejne wystąpienie ks. Józefa Górzyńskiego było przybliżeniem dokumentów dotyczących Eucharystii. M. Jolanta Olech USJK wprowadziła w temat: „Eucharystia tworzy i wychowuje do komunii” w oparciu o Lineamenta, który był przedmiotem pracy w grupach przełożonych wyższych. Sprawy ekonomiczne i prawne przedstawił Ks. Jan Drob, ekonom KEP. Podczas Zebrania wystąpili przedstawiciele Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego „Arka-Pocztylion”.

W trzecim dniu Mszę świętą odprawił i wygłosił homilię Bp Andrzej Dzięga, Przewodniczący Komisji KEP ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Komisji Mieszanej, a następnie naświetlił zadania i rolę Komisji, którymi kieruje. Kolejnym gościem była s. Eugenia Bonetti, członkini Konferencji Wyższych Przełożonych we Włoszech, która jako koordynator przestawiła temat: „Budowanie sieci współpracy na rzecz przeciwdziałania przymusowej prostytucji i handlowi kobietami”.