Do sióstr zakonnych: jesteście przykładem dla kapłanów

Jesteście przykładem dla nas kapłanów i muszę przyznać, że nie zawsze potrafimy docenić Waszą obecność – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz do sióstr zakonnych podczas przedświątecznego spotkania formacyjnego, które odbyło się 17 grudnia Sandomierzu.

Podczas spotkania osób życia konsekrowanego ordynariusz bp Krzysztof Nitkiewicz podziękował siostrom zakonnym za ofiarne zaangażowanie w życie diecezji przez modlitwę i pracę.

– Pewnych zmian wymagają formy współpracy duszpasterskiej i wynagrodzenia za posługę sióstr. Musimy pójść za głosem Ojca Świętego Franciszka, który mówi o potrzebie większej synodalności w Kościele, gdyż wówczas można owocniej pracować dla Królestwa Bożego. Nasi wierni potrzebują świadectwa jedności pomiędzy osobami życia konsekrowanego, kapłanami diecezjalnymi i katechetami, a także inni pracownikami parafii oraz instytucji kościelnych – mówił hierarcha sandomierski.

Grudniowe spotkanie formacyjne sióstr miało też charakter świąteczno-bożonarodzeniowy. Były wzajemne życzenia i łamanie się opłatkiem.

Poprzedziła je wspólna Msza św., której przewodniczył ks. Leon Siwecki, wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wraz z ks. Adamem Gucwą SCJ.

Na terenie diecezji sandomierskiej działa 20 żeńskich zgromadzeń zakonnych, a w około 50 domach zakonnych posługuje blisko 350 sióstr.

Za DEON