Przełożona duchowym przewodnikiem wspólnoty

23-27.I; 6-10.II. 2017r. Odbywa  się szkolenia nowo mianowanych przełożonych lokalnych – dwa turnusy zorganizowane przez Komisję Życia Konsekrowanego przy Konsulcie WPŻZZ, w Warszawie, w Caritas Polska, przy ul. Okopowa 55. Tematyka spotkań obejmuje, jak co roku, różne aspekty dotyczące osoby przełożonej i jej posługi: aspekt teologiczny, psychologiczny i prawny (prawo kanoniczne i cywilne). Prelegentkami są siostry zakonne.

Nowomianowane przełożone 2017

 

Siostry prelegentki – w większości członkinie Komisji Życia Konsekrowanego – poruszyły w swoich wykładach zagadnienia służące szerokiej formacji siostry przełożonej, oraz przedstawiły wiele praktycznych rad, pomocnych w prowadzeniu wspólnoty zakonnej.

Oto dla przykładu, między innymi, tematy wykładów: Wizja przełożonej w myśli Kościoła – wymiar prawny; Jak budować wspólnotę; Życie uporządkowane – równowaga między modlitwą, służbą i życiem wspólnoty; Troska i odpowiedzialność za własną i innych dojrzałość; Obraz siebie i kształtowanie osobowości; Przełożona przewodniczką w wymiarze duchowym i charyzmatycznym; Mądra troska o zdrowie; Zagadnienia prawne; Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce, wczoraj i dziś; Sentire cum ecclesia.

Powyższe treści Siostry neoprzełożone analizowały podczas pracy w grupach oraz podczas wieczornej adoracji przed wystawionym Najświętszym Sakramentem – Refleksja osobista nad moją posługą przełożeńską. Umocnienie i światło Ducha Świętego czerpały Siostry podczas codziennej Mszy św.