S. M. Sybilla Kołtan generalną Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej

Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej obradująca w Berlinie w dniach 2-18 maja dokonała dzisiaj, 15 maja, wyboru Przełożonej Generalanej. Po 18-letnim okresie urzędowania S. Almy Białek, nową Przełożoną Generalną Zgromadzenia została S. M. Sybilla Kołtan z Prowincji Polskiej.

Siostra Sybilla ma 41 lat, jest historykiem z tytułem doktora, aktualnie pełniła funkcję Asystentki Generalnej oraz funkcję Postulatora Generalnego do spraw Zgromadzenia do spraw beatyfikacji Ks. Założyciela – Jana Schneidera, Apostoła Miłosierdzia we Wrocławiu i S.M. Dulcissimy Hoffman, znanej na śląsku jako Oblubienica Krzyża.

sr. M. Alma Białek, ustępująca Przeł. Generalna

Za Radio Watykańskie