Opłatkowe spotkanie młodych Sióstr zakonnych w Studium Formacyjnym

Spotkanie opłatkowe miało miejsce w sobotę 17 grudnia w godzinach południowych. Grupa 49 postulantek, nowicjuszek, sióstr w czasowych ślubach a także kilku w wieczystych, z 23 zgromadzeń zakonnych  spotyka się co drugi tydzień na wykładach teologicznych. Przeżywając tajemnicę Bożego Narodzenia, siostry przedstawiły tę tajemnicę w bardzo spontanicznie zorganizowanych jasełkach. Cała grupa włączyła się w tę bożonarodzeniową sytuację. Ważnym elementem było podzielenie się cytatami z duchowości poszczególnych zgromadzeń, związanymi z tajemnicą Wcielenia. Np. Uczennice Boskiego Mistrza podzieliły myśl bł. Jakub Alberione:

„Żłóbek jest katedrą Mistrza, trybunałem sędziego, tronem miłosierdzia. Jest katedrą, pierwszą katedrą Boskiego Mistrza. On, milcząc, naucza dusze uległe i pobożne: pokory, ubóstwa, cierpliwości”.Spotkanie opłatkowe Studium Formacyjnego

 

Każda z sióstr przygotowała prezencik dla anonimowej siostry z 10 cukierków, które były pakowane w różnobarwny sposób. W tych „kreacjach” siostry wykazały ogromną twórczość, która wiele wniosła radości.

Zespół muzyczny złożony z różnych zgromadzeń pomagał przeżywać radość nadejścia Jezusa na świat.

Na spotkanie przyszła M. Radosława ,Przełożona Generalna Sióstr Służebnic Krzyża jako przedstawicielka Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, oraz przełożona prowincjalna i domowa Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, w którym mieści się Studium Formacyjne była również obecna Siostra z sekretariatu KWPŻZZ.

Dobre życzenia popłynęły z ust wszystkich. Pragniemy tymi życzeniami ogarnąć wszystkich znanych i nieznanych nam, życząc Bożego Narodzenia w każdym sercu.

Aleksandra Huf, dyrektorka SF