Przeżywamy wydarzenia dokonujące się w naszej Ojczyźnie, wobec których nie możemy pozostawać obojętne. Zapewne w naszych wspólnotach modlimy się za Ojczyznę ale wraz z Matkami Konsultorkami widzimy potrzebę, by stanąć przed Panem razem, w jednym czasie wynagradzając Bogu za brak zgody w Polskim Parlamencie, prosząc o ducha odpowiedzialności za wspólne dobro Narodu oraz o światło Ducha Świętego dla decydujących o losach naszego Kraju.

Zapraszam wszystkie Siostry, by czwartek 22 grudnia br. ofiarować za naszą  Ojczyznę. Podejmijmy  w tym dniu we wspólnotach, tam gdzie jest to możliwe, modlitwę różańcową, a wieczorem o 20.30 zgromadźmy się, by o jednej godzinie odmówić wspólnie Tajemnice Światła, błagając Boga o pokój w naszym Narodzie.

Złączona w modlitewnej trosce o naszą Ojczyznę

s.M. Maksymilla Pliszka