XVII ZEBRANIE OGÓLNE UCESM W RZYMIE, 3-4 lutego 2016

W dniach 3-4 lutego 2016 roku w Rzymie, w siedzibie Konferencji Włoskich Przełożonych Wyższych, odbyło się XVII Zebranie Ogólne przedstawicieli Konferencji Przełożonych Wyższych z Europy. W spotkaniu: “UCESM – Pamięć i proroctwo” wzięło udział około 50 uczestników. W bieżącym roku przypadła XXXV rocznica powołania UCESM, która stała się dobrą okazją, jak mówi temat wiodący, do spojrzenia z wdzięcznością za przeszłość oraz z nadzieją w przyszłość, zatrzymując się na chwilę w refleksji nad obecną rzeczywistością naszych wspólnot i konferencji.

Pierwszego dnia wysłuchano o. Mariano Sedano, radnego UCESM od 8 lat, który przygotował relację historyczną nt. spotkań i tematyki posiedzeń UCESM, począwszy od 1981.

W drugim wykładzie O. Bruno Secondin OCD profesor duchowości Uniwersytetu Gregoriańskiego, próbował przedstawić rolę struktury UCESM, w postawie wzajemnej służby i komunii poszczególnych Konferencji, przypominając wszystkim, że charyzmat nie jest eksponatem do muzeum, ale jest ciągłym wyzwaniem w odnowie powołania profetycznego. Zachęcał, abyśmy odkrywając niejako na nowo nasze charyzmaty, słuchając Słowa Bożego, w braterstwie stawali się głosem konsekrowanych Europy w dyskusji oraz próbach odpowiedzi na ważne problemy mające podłoże religijne, etyczne i społeczne. W sposób szczególny podkreślił wagę pogłębienia duchowego poszczególnych wspólnot życia konsekrowanego, nie zatrzymując się zbytnio nad tematem braku powołań, który w ostatnich latach stał się dominujący. Zachęcał jednocześnie do refleksji nad jakością świadectwa konsekrowanych we współczesnym świecie. Podsumowania pierwszej części spotkania dokonał O. Alessandro Perrone, radny Konferencji Włoskich Przełożonych Wyższych oraz Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Następnie, uczestnicy konferencji zebrani w różnych grupach językowych rozważali o możliwych sposobach ewolucji UCESM, jako aktywnej struktury na rzecz służby wspólnotom europejskim.

Eucharystii pierwszego dnia przewodniczył Kard. João Braz de Aviz, Prefekt CIVCSVA, który w homilii dziękując Bogu za świadectwo obecności, komunii i służby rodzin zakonnych w Europie i w świecie, zachęcał do refleksji, w jaki sposób, pomimo malejących sił, rodziny zakonne mają pozostawać ważnym narzędziem w żywym przekazie prawd Ewangelii. W konsekwencji, dodawał odwagi oraz zachęcał do otwartego i odważnego spojrzenia na przyszłość służby UCESM.


Na zakończenie Zgromadzenia, drugiego dnia dokonano wyboru nowego Zarządu UCESM. Na kadencję czterech lat, w głosowaniu, zostali powołani:

ucesm_wybory

  1. Giovanni Peragine crsp – Przewodniczący;
  2. Danièle Faltz dcn z Luksemburga – wiceprzewodnicząca, nowi radni:
  3. Hedvig Deák op z Węgier
  4. Nicolai Dubinin ofm conv z Rosji.

Spotkanie zostało zakończone celebracją Eucharystii, pod przewodnictwem nowo wybranego Przewodniczącego. Następne spotkanie jest przewidziane na rok 2018 w Rumunii.