Zmarła misjonarka w Afryce – siostra Ernesta

W Lusace stolicy Zambii dnia 30 kwietnia 2019 r., odeszła do Pana Siostra Ernesta Kazimiera Paruch od Matki Bożej Wszechpośredniczki Łask. Przeżyła 89 lat, w tym 63 w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Urodziła się 8 lutego 1930 r. w Rożnowie powiat Nowy Sącz, diecezja tarnowska. Do Zgromadzenia wstąpiła 1 września 1956 r. w Olsztynie. Nowicjat rozpoczęła 14 sierpnia 1957 r. w Chełmnie, a po jego ukończeniu 15 sierpnia 1959 r złożyła pierwszą profesję. W roku 1962 w Ratowie złożyła śluby wieczyste.

Przed wstąpieniem do Zgromadzenia, ukończyła Instytut Katechetyczny we Wrocławiu. Bezpośrednio po ukończeniu nowicjatu rozpoczęła pracę z dziećmi jako katechetka w: Białymstoku, Łodzi i Mławie.

Siostrę Ernestę charakteryzowała żywa wiara i gorąca miłość do Boga i bliźniego. Pragnieniem jej serca była praca misyjna, której chciała się oddać bez reszty. Zgłosiła swoją gotowość wyjazdu na misje do Afryki i doczekała się tej upragnionej chwili w roku 1971 kiedy to władze zakonne skierowały ją do pracy w Zambii. Rozpoczęła swoją misyjną przygodę na placówce misyjnej w Kabwe następnie w Kapiri Mposhi i Lusace. Kilkakrotnie pełniła funkcję przełożonej domu w sumie przez 18 lat. Nie oszczędzając swego zdrowia i sił przepracowała ofiarnie na Czarnym Lądzie 48 lat.

Siostra Ernesta troszczyła się bardzo o osobisty kontakt z Bogiem i życie z Nim w bliskiej relacji. Chciała zostać świętą! Cechowało ją niezwykłe poczucie humoru, radość ze wszystkiego co ją otaczało. Chętnie włączała się w afrykańskie tańce i śpiewy. Całe życie była zaangażowana w prace apostolskie i ewangelizacyjne. W ostatnich latach życia rozpoczęła i sfinalizowała budowę szkoły dla biednych dzieci w pobliżu Kapiri Mposhi. Każda dobudowana klasa była jej wielką radością.

Chociaż ubywało jej sił, nie chciała wracać do Polski, wolała pozostać wśród tych dla których pracowała i którym poświęciła swoje życie.

Zmarła 30 kwietnia br. w Święto Matki Bożej Królowej Afryki otoczona modlitwą Sióstr, a w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski 3 maja br. została odprawiona Msza św. pogrzebowa. S. Ernesta jest pierwszą misjonarką Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny pochowaną w Afryce na cmentarzu w Kasisi w Zambii gdzie są grzebani misjonarze.

W rodzinnej parafii w Rożnowie dnia 7 maja odbyło się nabożeństwo żałobne za zmarłą Siostrę, która była chlubą tej parafii i Ziemi Nowosądeckiej. Uczestniczyło w nim 6 Sióstr z Delegatury Afrykańskiej i wielu parafian. W roku 2006 w 35. rocznicę pracy w Zambii, Siostra Ernesta otrzymała od Starosty Nowosądeckiego Złote Jabłko przyznawane wybitnym osobom z Sądecczyzny, a w roku 2016 otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Gródek nad Dunajcem. Starosta Nowosądecki napisał, że: To wyróżnienie jest dowodem wdzięczności za oddanie najsłabszym.

Ogarnijmy serdeczną modlitwą Siostrę Ernestę prosząc, by Pan przyjął ją do wiecznej chwały.