Sesja dla Pielęgniarek „Osoba konsekrowana w służbie człowiekowi choremu” w dniach 8-10.IX.2015 r.

Na Jasnej Górze, w dniach 8-10 września, odbyły się Dni Skupienia Sióstr Pielęgniarek. Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Osoba konsekrowana w służbie człowiekowi choremu”. Jak powiedziały siostry pielęgniarki, czas sesji to czas umocnienia duchowego, formacji zawodowej i spotkania sióstr różnych zgromadzeń i charyzmatów. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 100 sióstr z różnych zgromadzeń.

Podczas dorocznego spotkania siostry wysłuchały szeregu konferencji, które dotyczyły nie tylko formacji duchowej, ale także zagadnień medycznych i prawnych, związanych z zawodem pielęgniarki. W tym roku omawiano m.in. temat bólu i metody jego leczenia oraz cukrzycy – rozpoznania, leczenia i życia z nią. Uczestniczki Dni Skupienia uczestniczyły także we Mszach św., Apelu Jasnogórskim i wspólnych nabożeństwach.

„Siostry towarzyszą maluchom, które się rodzą, i są w tym najważniejszym momencie, kiedy następuje przejście na drugą stronę – powiedziała w wywiadzie dla Radia Jasna Góra Matka Radosława Podgórska, franciszkanka Służebnica Krzyża i asystentka Sekcji Piegniarskiej przy Konsulcie Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych – W naszej konsekracji pierwsza jest modlitwa, i cała nasza służba wypływa z konsekracji, z tego służenia najpierw Panu Bogu, czyli odkrycia miłosierdzia i miłości Boga względem nas, i to pragnienie przekazania miłości Pana Boga chcemy nieść w sposób dotykalny w miłości ludzkiej, miłości służby”.

Spotkanie sióstr pielęgniarek rozpoczęła wtorkowa Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. Eucharystii przewodniczył bp Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

„Czym jest droga naszego powołania? Czym jest jej najgłębsza treść? Wyjaśnienie znajdujemy w następującym zdaniu św. Pawła: ‘albowiem tych, których od wieków poznał, tych też ukochał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna’. Stać się na wzór obrazu Jego Syna, oto treść naszego powołania – podkreślał w homilii bp Kazimier Gurda – Przeznaczenie i wybranie jest aktem miłości Boga, który w niczym nie zniszczył wolności Maryi ani żadnej innej osoby powołanej do oddania życia Jezusowi, swojemu oblubieńcowi. W Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu jest źródło usprawiedliwienia i przebaczenia dla każdego, kto z Nim związał swoje życie”.

„Celem życia każdego, kto przez wiarę i miłość od narodzin obdarzony został powołaniem do życia w więzach jedności z Jezusem, też jest wezwany do uczestnictwa w chwale Jezusa i to przez całą wieczność” – dodał biskup.

Coroczne jesienne spotkanie pielęgniarek organizuje na Jasnej Górze Komisja Służb Medycznych przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

o. Stanisław Tomoń

Zobacz: Program Sesji