Nowa Przełożona Generalna

W Krakowie, w dniach od 1 – 6 maja 2019 r., w Zgromadzeniu Córek Matki Bożej Bolesnej trwały obrady XX Kapituły Generalnej. Tematem przewodnim Kapituły jest „Duch Święty ożywia i jednoczy siostrzaną wspólnotę”. Trzeciego maja po otwarciu sesji wyborczej, dokonano wyboru nowej Przełożonej Generalnej, którą na nadchodzące sześć lat została M. Justyna Barbara Wydra ma 53 lata, 28 profesji zakonnej, jest pielęgniarką i dotychczas pracowała na klinice w Rzymie.

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej, popularnie zwane Siostrami Serafitkami, zostało założone w 1881 roku w Zakroczymiu k/Warszawy przez Bł. Małgorzatę Łucję i Bł. O. Honorata Koźmińskiego. Jest to Zgromadzenie zakonne apostolskie, habitowe, na prawie papieskim, o ślubach publicznych, opartym na Regule Braci i Sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka.

Główną Patronką Zgromadzenia jest Matka Boża Bolesna, która poprzez Tajemnicę swego Serca przebitego siedmioma mieczami jest dla Sióstr przykładem jednoczenia się z Panem, szczególnie w Jego ubóstwie i cierpieniu. Maryja, wielkodusznie uczestnicząca w pasji Zbawiciela, a równocześnie pełna wiary w paschalne zwycięstwo życia, staje się dla Zgromadzenia Mistrzynią patrzenia w świetle wiary na człowieka, zwłaszcza cierpiącego. Od początku, duchowość Matki Bożej Bolesnej i duchowość franciszkańska, złączone w jednym charyzmacie, inspirowały Siostry Serafitki do ofiarnej służby na rzecz bliźniego i do osobistego uświęcenia. Stąd, począwszy od Założycieli, Siostry podejmowały posługę wśród osób starszych, chorych i ubogich, otaczały troską dzieci pozbawione opieki i ludzi młodych. Obecnie, Seraficka Wspólnota, liczy 549 Sióstr, kontynuuje otrzymany od Ducha Świętego charyzmat i nadal niesie pomoc najbardziej potrzebującym, tak starszym, jak i najmłodszym. Czyni to poprzez swoją apostolską działalność w Polsce w trzech Prowincjach: Oświęcimskiej, Poznańskiej i Rzeszowskiej oraz poza granicami kraju: w Teksasie (USA), we Francji, we Włoszech, w Szwecji, na Białorusi, Ukrainie, a także w Afryce w Gabonie i Ameryce Południowej w Boliwii. Wielkim darem dla Zgromadzenia jest Bł. Małgorzata Łucja Szewczyk, Założycielka , beatyfikowana 9 czerwca 2013 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach przez kard. Angelo Amato oraz Bł. Siostra Sancja Szymkowiak, beatyfikowana 18 sierpnia 2002 r. przez Bł. Jana Pawła II podczas Jego ostatniej wizyty w Polsce.

Za: www.serefitki.pl