48 Ogólnopolska Konferencja Historyków Zakonnych

Temat Konferencji: „Ratuję człowieka, który prosi o pomoc”. Udział żeńskich wspólnot zakonnych w ratowaniu Żydów

Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 17-18 maja 2019r. w Starej Wsi kolo Brzozowa w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMPNP (Starowiejskich)  Program Spotkania