25 lat ma szkoła sióstr zmartwychwstanek w Częstochowie

Za jubileusz 25-lecie istnienia Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie dziękowali w środę, 26 października na Jasnej Górze uczniowie i nauczyciele placówki.

S. Agata Sidoruk, dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek, zaznacza, że jest to jubileusz reaktywowania szkoły: „Siostry zmartwychwstanki prowadziły szkoły w Częstochowie nieprzerwanie od 1918 r. aż do zamknięcia ich przez władze komunistyczne na 27 lat. Reaktywowanie szkolnictwa zmartwychwstanek nastąpiło w 1989 r., 1 września 1991 r. próg szkoły podstawowej sióstr zmartwychwstanek w Częstochowie przekroczyli pierwsi uczniowie. Dyrektorką odrodzonej wówczas palcówki była s. Barbara Pańkowska. Po niej funkcję tę sprawowała s. Wanda Piwońska. Jako siostry zmartwychwstanki pragniemy, aby każdy uczeń naszej szkoły nie tylko zdobył wszechstronne wykształcenie, ale przede wszystkim poznał Boga, który jest miłością, i który pierwszy nas umiłował. Pragniemy, aby poznanie to prowadziło całą naszą szkolną wspólnotę do odpowiedzi na Bożą miłość, odpowiedzi wyrażającej się współpracą z łaską Bożą. Wychowujemy każde dziecko powierzone naszej trosce w duchu wartości ewangelicznych”.

„Ten jubileusz jest okazją, aby spojrzeć na to, co za nami – mówi dalej s. Sidoruk – Dzisiaj cieszą nas owoce Bożego błogosławieństwa i naszej pracy. To wielkie dobro, za które dziękujemy Bogu. Bogu niech będą dzięki za obfitość sukcesów naszych uczniów, sukcesów intelektualnych, duchowych i fizycznych”.

„Przyszliśmy podziękować Panu Bogu i wszystkim tym ludziom, którzy włączają się w pracę tej szkoły i pomagają nam, ludziom młodym, w tej szkole się rozwijać” – mówi Kacper Urbaniak, jeden z uczniów.

„Jest to oczywiście szkoła katolicka. Nauczanie i wychowanie jest na bardzo wysokim poziomie. Jesteśmy dumni, że możemy chodzić do takiej wspaniałej szkoły – podkreśla Kacper – Tak jak dla nas, tak i dla wszystkich Polaków, Matka Boża jest naszą Patronką i Matką. Chcieliśmy szczególnie Jej podziękować, że czuwa nad nami”.

O godz. 9.30 została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. W prezbiterium wystawiono poczty sztandarowe. W imieniu Jasnej Góry zebranych powitał o. Zbigniew Kluska.

W homilii abp Wacław Depo przypomniał, że prawda jest jedną z najbardziej elementarnych potrzeb ludzkiej natury. „Człowiek nie może żyć bez prawdy, dlatego też proces szukania Boga nie jest tylko potrzebą, ale wprost koniecznością życiową, chociaż można Bogu powiedzieć ‘nie’, ale oznacza to zawsze niespokojność ludzkiego serca za nieskończonością. Człowiek bowiem chce trwać – mówił arcybiskup – Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. To szukanie sensu własnego ludzkiego życia spełnia się poprzez prawdę, poprzez dobro i miłość. A te wartości mają swoje źródło w Bogu samym (…)”.

„Trzeba się zapytać, jaka jest nasza dzisiejsza rola i odpowiedzialność za dzieci poprzez nasze rodziny, wspólnoty szkolne, wychowawcze, organizacje społeczne i wspólnoty Kościoła – skierował słowa do dorosłych – Dlatego pouczeni dzisiaj przez Jezusa Chrystusa, który sam jest Prawdą naszego życia, dziękujmy Bogu przez wstawiennictwo Jego Matki, abyśmy w sposób odpowiedzialny wypełnili nasze zadanie”.

Po Mszy św. wszyscy udali się do szkoły na główne uroczystości. Tu nastąpiło poświęcenie figury Chrystusa Zmartwychwstałego, który znajduje się na dziedzińcu szkoły oraz odbyła się uroczysta akademia.

o. Stanisław Tomoń
Za www.jasnagora