SESJA FORMACYJNO-SZKOLENIOWA dla Sióstr Pielęgniarek i Posługującym Chorym

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.
 /św. Jan Paweł II/

Kochana Siostro Przełożona
W imieniu Komisji Sióstr Pielęgniarek i Posługujących Chorym, działającej przy Konsulacie Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce, zapraszam Siostry pielęgniarki i pracujące przy chorych na sesję formacyjno-szkoleniową, która odbędzie się w Częstochowie, w dniu 3 września 2021 r.

Tematem wiodącym jest: Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy.

Będzie to również okazja spotkania się z naszą najlepszą Matką i powierzenia Jej spraw osobistych, naszych pacjentów oraz całego Zgromadzenia.

Z darem modlitwy

/-/ s. Milena Kamieniecka

Ps. Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.

 Opłata konferencyjna – 25 zł.thumbnail of Program Sesji dla Pielęgniarek, 2021