CFD Trzebinia – Szkoła Formatorek 2017-1019

W październiku bieżącego roku w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini rozpoczną się zajęcia dziewiątej już edycji dwuletniej Szkoły Formatorek Zakonnych.

Szkoła Formatorek stawia sobie za cel praktyczne przygotowanie sióstr zakonnych do pracy wychowawczej w formacji podstawowej i ciągłej. Droga tego przygotowania będzie polegała na grupowej i indywidualnej formacji uczestniczek Szkoły.

Zgodnie ze wskazaniami adhortacji Vita Consecrata  proponowana formacja będzie miała charakter integralny, tak  aby docierała głęboko do wnętrza osoby i obejmowała całość jej istoty, wszystkie aspekty jej tożsamości (por. VC 65). Zajęcia będą przebiegały według przyjętej dynamiki formacji:

  • modlitwa Słowem Bożym w dynamice lectio divina;
  • wykłady i konwersatoria;
  • ćwiczenia warsztatowe w dynamice pracy grupowej;
  • spotkania indywidualne w ramach osobistej rozmowy formacyjnej;
  • praca końcowa złożona przez każdą z uczestniczek, opisująca jej osobisty proces formacji w Szkole.

Centralne miejsce w całym procesie formacji zajmuje Eucharystia i modlitwa Słowem Bożym.

Do pobrania folder Szkoły Formatorek [POBIERZ] oraz kartę zgłoszenia i ankietę [POBIERZ KARTĘ i ANKIETĘ]. Po zapoznaniu się z jego treścią, proszę o przekazanie ich odpowiednim kandydatkom, które po wypełnieniu karty zgłoszenia i krótkiej ankiety, prześlą je na adres Szkoły w Trzebini do 20 lipca br. O przyjęciu kandydatek decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz wypełniona ankieta.

Siostry przyjęte do Szkoły otrzymają po 31 lipca 2017 r. potwierdzenie oraz dodatkowe informacje dotyczące udziału w zajęciach i związanych z nimi opłatami.

Z pozdrowieniami w Chrystusie Zbawicielu

ks. Grzegorz Pomorski SDS , dyrektor Szkoły Formatorek Zakonnych