Trwa drugi turnus szkolenia nowo mianowanych Przełożonych lokalnych

Trwa drugi turnus szkolenia nowo mianowanych przełożonych lokalnych. Obydwa turnusy 22-26.I; 5-9.II 2018 r. są zorganizowane przez Komisję Formacji Permanentnej przy Konferencji WPŻZZ, w Warszawie, w Caritas Polska, przy ul. Okopowa 55. W obydwu spotkaniach wzięło udział 100 sióstr z 40 zgromadzeń. Tematyka spotkań obejmuje, jak co roku, różne aspekty dotyczące osoby przełożonej i jej posługi: aspekt teologiczny, psychologiczny i prawny (prawo kanoniczne i cywilne). Prelegentkami są siostry zakonne kompetentne w/w dziedzinach jak również z dużym doświadczeniem i wiedzą.Spotkanie nowo mianowanych przełożonych 2018