Spotkanie z Dykasterią ds. życia konsekrowanego w Rzymie

W dniach 13-14 stycznia 2023 r. odbyło się w Rzymie spotkanie przedstawicieli Konferencji Życia Konsekrowanego – męskich i żeńskich oraz niektórych instytutów świeckich z pięciu krajów: Hiszpanii, Portugalii, Polski, Włoch i Węgier z Dykasterią ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Konferencję Zgromadzeń żeńskich w Polsce reprezentowały s. Krescencja Huk SBDNP i s. Joanna Moś RSCJ. Wcześniej odbyły się takie spotkania dla krajów niemiecko- i anglojęzycznych. Inicjatywa tych spotkań wyszła od przedstawicieli Konferencji zakonnych Niemiec i Anglii, którzy skierowali prośbę do Dykasterii IŻKiSŻA w Rzymie o pomoc w rozeznaniu sytuacji małych i zamierających zgromadzeń. W trakcie naszego spotkania w Rzymie wyłoniły się także inne problemy, związane głównie z formacją stałą, nadużyciem władzy przez przełożonych oraz zarządzania dobrami materialnymi.

W pierwszym dniu spotkanie odbyło się w siedzibie UISG w Rzymie. Obecny był kard. João Braz de Aviz – prefekt Dykasterii IŻiSŻA, abp José Rodriguez Carballo – sekretarz Dykasterii oraz s. Nadia Coppa, przewodnicząca UISG i prezes UCESM (Jezuita z Estonii) oraz przedstawiciele zaproszonych Konferencji i instytutów świeckich z w/w krajów.

W drugim dniu, w siedzibie Dykasterii IŻKiSA, odbyło się spotkanie przedstawicieli  Konferencji życia konsekrowanego z Dykasterią (kard. J. Braz de Aviz, abp J. Carballo i kilku pracowników). Sekretarze obydwu grup dyskusyjnych przedstawili Dykasterii spostrzeżenia i wnioski z pracy w grupach.

Obecne spotkanie było fazą słuchania. W dniach 29-30 marca 2023 r. odbędzie się druga część spotkania, w czasie którego Dykasteria da przemyślaną odpowiedź na przedstawione przez Konferencje wnioski i sugestie.

/s. Krescencja Huk/