Odeszła do Pana

Śp. s. Agata Paliwoda, 1968-2019

S. Agata Paliwoda, córka Kazimierza i Marii zd. Breus, urodziła się 19 grudnia 1968 r. w Kluczborku. Ochrzczona została 6 stycznia 1969r. w parafii pw. Krzyża Świętego w Smardach Górnych i tam również przyjęła sakrament bierzmowania 21 czerwca 1981 r.

Do Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii wstąpiła 7 lipca 1986 roku w Pruszkowie, gdzie dwa dni później rozpoczęła postulat. 13 sierpnia 1987 r. rozpoczęła roczny nowicjat w Górze Kalwarii, a po jego ukończeniu złożyła 15 sierpnia 1988 roku pierwsze śluby zakonne. Profesję wieczystą złożyła 6 sierpnia 1992 roku w Pruszkowie.

Jako juniorystka podjęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Pruszkowie. Śpiewem i muzyką pasjonowała się od wczesnej młodości, dlatego jako młoda siostra zakonna ukończyła w 1993 r. Studium Muzyczno-Liturgiczne w Aninie. W 2002 r. ukończyła studia teologiczne na UKSW w Warszawie.

W ciągu 31 lat profesji zakonnej, posługiwała jako organistka i katechetka: w Pruszkowie, Jeleniej Górze (Cieplicach i Sobieszowie) oraz w Michałowicach.

Jej największym umiłowaniem, wielką pasją, była praca w charakterze organistki i katechetki. Na pewnym etapie jej życia, ciężka choroba (niewydolność serca) przerwała tę pracę. Mimo swego stanu nie poddawała się, zawsze była bardzo dynamiczna, sprawna intelektualnie, otwarta na drugiego człowieka oraz radosna, uśmiechnięta i spiesząca innym z pomocą.

Pełniła funkcję przełożonej domu:

  • w Cieplicach,
  • w Sobieszowie,
  • i w Michałowicach.

S. Agata na XIII Kapitule Generalnej w 2017 r., została wybrana na II Radną Generalną Zgromadzenia. Swoją posługę pełniła z zaangażowaniem. Starała się być pomocną Przełożonej Generalnej i zawsze wychodziła naprzeciw wszelkim potrzebom Zgromadzenia.

Dnia 8 grudnia trafiła do szpitala, a 12 grudnia 2019 r. zakończyła swoją ziemską pielgrzymkę otoczona modlitwą Sióstr.