I Ogólnopolskie Spotkanie Postulantek

W dniach od 19.04 do 21.04.2024 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbyło się I Ogólnopolskie Spotkanie Sióstr Postulantek, któremu przyświecał temat: KIM JESTEŚ TY, PANIE, A KIM JESTEM JA? (św. Franciszek). W spotkaniu wzięło udział około 40 sióstr z 14 zgromadzeń zakonnych. Podczas tych dni Postulantki miały możliwość zgłębiania własnej tożsamości poprzez modlitwę, wykłady, bibliodramę i bezpośredni kontakt. Była też wspólna rekreacja i „rozmowy niedokończone” w seminaryjnej kawiarence. Siostry uczestniczyły w Apelu Jasnogórskim, a w Niedzielę Dobrego Pasterza we mszy św. w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej, podczas której zawierzały Jej swoją drogę życiową i modliły się o nowe powołania zakonne.