Pierwszy dzień obrad Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich

23 kwietnia 2024 r. rozpoczęło się w Licheniu 148. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Gościem pierwszego dnia spotkania był Nuncjusz Apostolski w Polsce ks. abp Antonio Guido Filipazzi. Ksiądz Nuncjusz przewodniczył Eucharystii, inaugurującej obrady przełożonych prowincjalnych i generalnych reprezentujących zgromadzenia czynne działające w naszym kraju.

Odnosząc się do patrona dnia, św. Wojciecha, abp Filipazzi zatrzymał się na istocie męczeństwa. „Jest to ofiarowanie Bogu całego swojego życia, poddania się śmierci z miłości do Pana. Możemy więc porównać je do ofiary całopalnej”- wyjaśniał. W dalszej części homilii wskazywał, że całkowity dar z siebie uczynił najpełniej sam Chrystus, oddając za nas swoje życie. Do ofiary tej powołany jest każdy chrześcijanin poprzez wierne realizowanie wymagań stawianych przez Ewangelię. Z ofiarą całopalną porównywane jest również życie konsekrowane. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do przełożonych, które odpowiedzialne są nie tylko za siebie, ale i za powierzone sobie siostry: „Wizja życia konsekrowanego jako ofiary składanej Bogu stanowi kryterium zarówno do weryfikacji jakości osobistego poświęcenia się Bogu, jak i do kierowania, jako przełożona, powierzonymi sobie osobami. Przełożona, podobnie jak każda siostra zakonna, powinna nieustannie zadawać sobie pytanie: czy naprawdę oddaję wszystko Bogu? Ale musi także zadawać sobie pytanie: czy mój sposób prowadzenia pomaga moim siostrom oddać wszystko Bogu? Chodzi o to, aby wszyscy w pełni przyjęli logikę ziarna, które obumiera, aby przynieść plon” – mówił abp Filippazzi.

Do takiego pojmowania ofiary całopalnej jako kryterium świętości ks. Nuncjusz zachęcał siostry przełożone również podczas popołudniowej serdecznej rozmowy w auli na terenie licheńskiego sanktuarium. Po nominacji abp. Antonio Filippazzi’ego na przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w Polsce było to jego pierwsze spotkanie z siostrami należącymi do Konferencji.

Zebranie Plenarne Wyższych Przełożonych potrwa do czwartku 25 kwietnia. Spotkanie prowadzi M. Ewa Kaczmarek MChR, Przewodnicząca Konferencji WPŻZZ.

/s. Urszula Fabisiak, rzecznik prasowy KWPŻZZ/