Jubileusz 150. rocznicy urodzin św. Teresy od Dzieciątka Jezus u Terezjanek

Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w okazji Jubileuszu 150. rocznicy urodzin św. Teresy od Dzieciątka Jezus podejmuje wiele inicjatyw dla ukazania duchowej drogi i przesłania Świętej. Treści te pojawiają się na bieżąco na stronie www.terezjanki.org

Kolejną, tym razem muzyczną inicjatywą jest opracowana Koronka Dziecięctwa Duchowego.

Koronka Dziecięctwa Duchowego w tradycji Zgromadzenia towarzyszy praktycznie od samego początku. Jest odmawiana szczególnie podczas Nowenny przed uroczystością św. Teresy od Dzieciątka Jezus, głównej patronki Zgromadzenia. Koronką modlą się Terezjanki aby na co dzień realizować i żyć duchowym posłannictwem św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Zawarte w niej wezwania odwołują się do duchowej drogi św. Teresy, która sama święta nazwała małą drogą. Koronkę odmawia się na różańcu.

Muzykę napisał Michał Niemiec, muzyk i kompozytor, twórca muzyki chrześcijańskiej, organista, muzykoterapeuta i katecheta. On również wykonał nagranie Koronki.

Zapraszamy do modlitwy Koronką Dziecięctwa Duchowego abyśmy doświadczali łaski duchowej odnowy i głębszego poznania małej drogi dziecięctwa duchowego. https://www.youtube.com/watch?v=-x4uJmsjof4&t=903s

s. Dawida Prusińska CST