Odeszła do Pana s. Małgorzata Krupecka, urszulanka SJK

W dniu 14 czerwca 2023 roku w Warszawie, w 61 roku życia, odeszła do Domu Ojca ś.p. s. Małgorzata Krupecka, urszulanka Serca Jezusa Konającego. Po ukończeniu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w zakresie filologii polskiej i bibliotekarstwa pracowała przez rok jako katechetka w parafii św. Krzyża w Gorzowie. Do zgromadzenia Sióstr Urszulanek wstąpiła w 1987 roku w Pniewach.  Po złożeniu ślubów zakonnych  przez rok pracowała w Szkole pniewskiej jako nauczycielka języka polskiego, a następnie  została włączana do pracy nad przygotowaniem do druku tekstów bł. Urszuli Ledóchowskiej i do szerzenia jej kultu. W latach 1994-2001 przebywała we Francji we wspólnocie urszulańskiej współpracującej z Braćmi z Taize. Zadaniem wspólnoty była pomoc w organizowaniu spotkań dla młodzieży i opieka przede wszystkim nad dziewczętami z Polski i z innych krajów Wschodu. W latach 1998-2001 była przełożoną wspólnoty sióstr w Taize. Po powrocie do Polski weszła do ekipy przygotowującej kanonizację bł. Urszuli a następnie do pracy w Centrum Duchowości Świętej. Była też rzecznikiem prasowym Zgromadzenia. W 2022 roku została skierowana do Pniew, gdzie rozpoczęła pracę w Archiwum Głównym Zgromadzenia. Przez wiele lat łączyła zadania powierzone jej w Zgromadzeniu z przygotowaniem pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. Jana Żaryna na temat „Władze komunistyczne wobec zakonów żeńskich w Polsce na przykładzie Urszulanek Serca Jezusa Konającego w latach 1945-1989”. Była autorką publikacji na temat św. Urszuli, redaktorką publikacji zawierającej jej teksty i autorką wielu artykułów związanych z przygotowywaną pracą doktorską. Jej niespodziewane odejście napełniło naszą wspólnotę bólem.

Urszulanki SJK