Papież do Polaków o bł. ks. Popiełuszce: zło dobrem zwyciężaj

Zwracając się do obecnych dziś na placu św. Piotra Polaków Franciszek przypomniał przykład i nauczanie zamordowanego 32 lata temu duszpasterza ludzi pracy, apostoła Ewangelii „sprawiedliwego ładu społecznego”.

„Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dzisiaj w liturgii wspominamy błogosławionego męczennika, księdza (Jerzego) Popiełuszkę. Odważnie dopominał się w sprawie robotników i ich rodzin, domagając się sprawiedliwości, godziwych środków do życia, cywilnej i religijnej wolności Ojczyzny. Słowa św. Pawła: «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!» (Rz 12, 12), uczynił mottem swej pasterskiej posługi. Niech te słowa będą dzisiaj również dla was, dla waszych rodzin i narodu polskiego wezwaniem do budowania sprawiedliwego ładu społecznego, w codziennym poszukiwaniu ewangelicznego dobra. Z serca wam błogosławię”.
ak/ rv

Za Radio Watykańskie