Hiszpania: Król i królowa odwiedzają salezjańskie dzieło w “Polígono Sur” w czasie wizyty w Sewilli

W poniedziałek, 29 czerwca miał miejsce trzeci etap wizyty hiszpańskiej pary królewskiej w autonomicznej wspólnocie Andaluzji, która nastąpiła po złagodzeniu restrykcji związanych z Covid-19. Filip VI Burbon i Doña Letizia przybyli do Sewilli po tym, jak odwiedzili Wyspy Kanaryjskie i Baleary, składając wizytę w Ośrodku społecznym “Fundación Don Bosco”, gdzie ma swoją siedzibę salezjańska wspólnota “Jesús Obrero”, znajdująca się w dzielnicy “Polígono Sur” stolicy Andaluzji.

“Chcieliśmy, aby para królewska zapoznała się z wzorcowym programem integracji społecznej i zawodowej, którym są objęci liczni ludzie młodzi z dzielnicy” – wyjaśnił Antonio José Mengual, dyrektor “Fundación Don Bosco” na obszar Sewilli i Estremadury. Odpowiedzialni za ten program przybliżyli gościom trzy etapy. Pierwszy to szkoła przygotowania zawodowego w ramach “Szkół drugiej szansy”, do której uczęszczają ludzie młodzi, którzy porzucili edukację formalną, a którzy dotąd nie przeszli szkolenia zawodowego albo też wiek uniemożliwia im wejście na rynek pracy.

Drugi etap obejmuje grupę ludzi młodych, którzy przeszli przygotowanie zawodowe do pracy w sektorze hotelarskim i restauracyjnym. Stanowi on swoiste “preludium” do odbycia praktyki i otwiera im drogę do ewentualnej pracy. W 2019 r. uczniowie Ośrodka Społecznego “Don Bosco” znaleźli ponad 600 miejsc pracy, a to dzięki współpracy z ponad 150 firmami, które zapewniają uczniom staże i praktyki.

Wizyta zakończyła się “perłą w koronie” tego dzieła. Mowa tu o ośrodku “Occhiena”. Jest to firma społeczna “Fundación Don Bosco”, która angażuje osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, zwłaszcza kobiety, angażując je w procesy produkcyjne, stwarzając miejsca pracy oraz uwrażliwiając profesjonalistów i przedsiębiorstwa do działania zgodnie z kryteriami etycznymi.

Odpowiedzialni za Fundację wyjaśnili parze królewskiej, że krytyczna sytuacja wywołana przez Covid-19 nie sparaliżowała usług Fundacji “Don Bosco”. Ta nie przerwała swojej pracy, odpowiadając na potrzeby najbardziej potrzebujących. Umowa o pracę to marzenie tysięcy osób, a dobra wiadomość jest taka, że również w czasie miesięcy izolacji “Fundación Don Bosco” z Sewilli pomogła znaleźć 81 miejsc pracy.

“Fundación Don Bosco”, organ salezjańskiej inspektorii hiszpańskiej pw. Maryi Wspomożycielki, pomaga ludziom młodym i broni ich praw. W ten sposób przyczynia się do budowania bardziej sprawiedliwego i uczciwego społeczeństwa, które zagwarantuje prawa i dobrobyt osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji. Ta współpracuje z Komisariatem z Polígono Sur, “Czerwonym Krzyżem”, “Caritas”, Gminnymi Służbami Społecznymi i innymi instytucjami społecznymi z dzielnicy “Polígono Sur” na polu zwalczania ubóstwa i wykluczenia, którymi jest dotkniętych wiele rodzin, których sytuacja znacznie się pogorszyła z nadejściem Covid-19.

Za: www.infoans.org