V DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO – 2 lutego 2001- w Jerozolimie

Abp Pietro Sambi, delegat apostolski dla Jerozolimy i Palestyny przewodniczył w Jerozolimie obchodom światowego Dnia Życia Konsekrowanego. W kaplicy domu sióstr różańcowych zebrali się na uroczystej Eucharystii przełożeni i przedstawiciele męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych w Ziemi Świętej.

W homilii abp Sambi podkreślił wagę świadectwa życia konsekrowanego na tym terenie, szczególnie w obecnym okresie głębokiego konfliktu społeczno-politycznego i braku pokoju. Celebrans wezwał i zachęcił zebranych, aby byli orędownikami pokoju, którego księciem jest Jezus i świadkami sprawiedliwości, która dla chrześcijan objawia się w krzyżu Chrystusa. Abp Sambi podkreślił także, że zgromadzenia zakonne, pełniąc posługę miłości i solidarności zarówno wobec chrześcijan, jak społeczności palestyńskiej czy muzułmańskiej, są ważną częścią Kościoła lokalnego w Ziemi Świętej.

Obchody Dnia Życia Konsekrowanego zakończyły się przy orientalnym poczęstunku przygotowanym przez gospodarzy spotkania – zgromadzenie sióstr różańcowych.

Jerozolima pozostaje szczególnym miejscem życia, pracy, posługi i świadectwa katolickich zgromadzeń zakonnych. W samej Jerozolimie znajdują się klasztory, konwenty i domy zakonne, także prowincjalne, około 20 zgromadzeń męskich i ponad 40 zgromadzeń żeńskich. Wraz z domami zakonnymi obrządków wschodnich liczba wszystkich domów sięga blisko stu.

Zgromadzenia zakonne w Jerozolimie prowadzą instytuty biblijne i teologiczne, domy i hospicja dla pielgrzymów, szpitale, sierocińce i inne dzieła charytatywne. Prowadzą także szkoły katolickie, pracują w różnych instytucjach kościelnych.

Spośród męskich zgromadzeń zakonnych najliczniejsi są franciszkanie, obecni w Ziemi Świętej od 1217 roku, a spośród zgromadzeń żeńskich ( siostry różańcowe, przybyłe tutaj w 1880 r.

W całej Ziemi Świętej znajduje się ponad trzysta domów zakonnych męskich i żeńskich zgromadzeń, w których żyje i pracuje ponad 2,1 tys. zakonników i zakonnic.