Zakończenie kolejnego roku Studium Formacyjnego

Dnia 9 czerwca w godzinach popołudniowych uczestniczki Studium Formacyjnego zakończyły swój kolejny rok formacji.

Zakończenie roku w Studium Formacyjnym 2017

Mszę św. celebrował ks. Rektor PWTW prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, który też wygłosił bardzo mobilizującą słuchaczki homilię. Postawił pytanie, jak zachować moc  do bycia Kościołem tak, by Bóg był uwielbiony. Obecny świat kwestionuje kapłaństwo i życie konsekrowane. Choć nie przelewa się krwi w imię wartości, ale odziera się go z godności. Stąd męczeństwo, to droga wierności przyjętym zobowiązaniom, ślubom. Silny wiatr współczesnego świata wydmuchuje pragnienie świętości. Trzeba się namęczyć, aby być w Kościele jak kamień, by jego mury się nie przewaliły. Naszym zadaniem  jest pisanie swoim życiem traktatu o Bogu w sercach innych ludzi. Drogą do tego jest stawanie w obecności Bożej, zajmowanie się Jezusem, bycie tabernakulum dla Niego, by wnosić Go do świata. Wtedy świat zmienia się od środka. Bóg chce zadomowić się w nas! Wzorem dla nas jest Maryja, która  pokazuje światu swego Syna.  Jest to możliwe, bo Ona myśli i mówi według Słowa Boga.

Ks. Rektor życzył wszystkim obecnym, by mieli Pana zawsze przed oczyma. Zapewnił, że ten jest szczęśliwym, kto szuka Boga.

Po uroczystej Mszy św. wszyscy zebrali się w auli i zostały wręczone dyplomy tym siostrom, które zakończyły trzy lata formacji w Studium Formacyjnym. Dyplomy wręczą Ks. Retor a także obecna na zakończeniu s. Prowincjalna Benigna Kania OSU, wice -przewodnicząca konsulty KWPŻZZ, a jednocześnie odpowiedzialna za Studium.

W obecnym roku grupa liczyła 49 sióstr z 23 Zgromadzeń zakonnych.

Następny rok nauki w Studium Formacyjnym rozpocznie się 6 października 2017.

Serdecznie zapraszamy!

 

s. Aleksandra Huf SSpS