Abp Migliore do konsekrowanych: jesteście wezwani, aby jak św. Wojciech, uobecniać Chrystusa

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dobiega końca Sympozjum IV Konferencji Przełożonych Wyższych Zakonów Żeńskich, Męskich, Klauzurowych i Instytutów Świeckich. Abp Celestino Migliore w homilii skierowanej do osób konsekrowanych podkreślał, iż ich zadaniem jest uobecnianie Chrystusa w jedności.

Abp Migliore w trakcie uroczystej Mszy świętej podkreślał, iż decyzja papieża Franciszka o dedykowaniu tego roku życiu konsekrowanemu była błogosławiona dla wielu zakonników i sióstr zakonnych, dla osób konsekrowanych. – Była przyjęta z porównywalną nadzieją, jaka brzmiała w płomiennym pytaniu uczniów Jezusa: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? – podkreślał nuncjusz apostolski. Homilia

Wskazał, iż słowa te można sparafrazować tak, by brzmiały: Panie, dziękujemy Ci za tę decyzję i mamy nadzieję, że w tym czasie na nowo uwaga Kościoła i społeczeństwa skupi się na znaczeniu naszego sposobu życia, na potrzebie kontemplacji naszej misji – pracy edukacyjnej, humanitarnej, pomocowej, jaką podejmują nasze wspólnoty. – Liczymy, że ten rok odda nam właściwe miejsce – zaszczytne, otoczone szacunkiem i prestiżem – dodał.

Nuncjusz zaznaczył, iż dziś też trzeba usłyszeć odpowiedź: „Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi”. – To Wy sami dobrze usłyszeliście te właśnie słowa i weszliście na właściwe ścieżki, Wasze oczekiwania oparliście na słowach „w jedności uobecniać Chrystusa w świecie” – podkreślił abp Migliore, odnosząc się do hasła sympozjum.

Nuncjusz wskazał, iż znaczenie i prestiż osób konsekrowanych nie wypływa z ubioru, wielkości i pomyślności wspólnot ani ich dzieł. – Szacunek pochodzi z świadectwa jakie dajecie o Chrystusie – wskazał abp Migliore. Wskazał także, iż świadczenie o Chrystusie prowadzi do jedności. – Jezus nie daje jednoznacznej odpowiedzi jak należy rozumieć jedność ale sytuuje ją w kontekście – podkreślił. Odpowiedzią są słowa Chrystusa „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w Imię moje, tam ja jestem pośród nich”. – Zjednoczenie w imię Jezusa oznacza troskę o każdą osobę i kierowanie się miłosierdziem – dodał.

Abp Migliore przywołał także patrona dzisiejszego dnia – św. Wojciecha. – Św. Wojciech też był osobą konsekrowaną. Pozostając we wspólnocie ewangelicznej z współbraćmi zakonnymi dał świadectwo o Chrystusie, daleko poza swoją rodzinną ziemią – podkreślał Nuncjusz Apostolski. W homilii zaznaczył także, iż zbliżamy się do 1050. rocznicy chrztu Polski, z czym wiążą się także wymagania wobec osób konsekrowanych. – Wy, osoby konsekrowane jesteście wezwani, aby na wzór św. Wojciecha uobecniać Chrystusa w jedności – zakończył.

Sympozjum IV Konferencji Przełożonych Wyższych Zakonów Żeńskich, Męskich, Klauzurowych i Instytutów Świeckich odbywało się w dniach 21-23 kwietnia pod hasłem „W jedności uobecniać Chrystusa w świecie”. Obrady były podzielone na trzy bloki: „Spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością”, „Przeżywać teraźniejszość z pasją”, „Przyjąć przyszłość z nadzieją”.