Kard. Braz de Aviz: osoby konsekrowane siewcami braterstwa

„W tym roku główną inspiracją w obchodach XXV Dnia życia konsekrowanego są wskazania płynące z encykliki Papieża Franciszka Fratelli tutti” – stwierdził prefekt Kongregacji ds. Instytutów życia konsekrowanego oraz Stowarzyszeń życia apostolskiego kard. João Braz de Aviz. Uważa on, że dążenie do braterstwa powinno znaleźć się w centrum życia, formacji oraz misji osób konsekrowanych. Brazylijski kardynał dostrzega w dokumencie papieskim nowe wezwanie Ducha Świętego do bycia „siewcami powszechnego braterstwa”, „stróżami wspólnego domu: ziemi i stworzeń”.

Prefekt kongregacji i jej sekretarz w liście skierowanym do osób konsekrowanych w kontekście trwającej pandemii pragnęli dać sygnał jedności ze wszystkimi zakonnikami i zakonnicami oraz wyrazili przekonanie, że Bóg podąża z nimi, a także, aby dzielili się nadzieją, gdyż w każdych warunkach można pogłębiać więź z Panem oraz pozostawać blisko innych. Kard. Braz de Aviz podzielił się z Radiem Watykańskim refleksją, w jaki sposób wcielać encyklikę Fratelli tutti w życie konsekrowane.

„Chcielibyśmy, aby wszystko było rzeczywiście wprowadzone w czyn, a jeśli tak się stanie, to w Kościele będzie wzrastał obraz rodziny Bożej, ludu Bożego, w którym panuje prawdziwe braterstwo. Wiemy, że nie dotyczy to jeszcze wielu dziedzin, na przykład ekonomii przeżywanej bardziej wspólnie, nie tylko w naszej wąskiej grupie; duchowości, która nie jest wyłącznie indywidualistyczna, która nie jest tylko duchowością skierowaną do wewnątrz, co jest ważne, ale nie może się do tego ograniczać, ale zakłada otwarcie na brata, na siostrę. Oznacza to, że Fratelli tutti powinna pomagać nam w niesieniu dalej tego ducha, także w odniesieniu do kapłaństwa służebnego, w rozumienia tego pojęcia, które czerpiemy z Ewangelii, a które powinno być właściwie pojmowane, jako droga do doskonałości w życiu konsekrowanym. Nie można myśleć o nim jako o życiu doskonalszym, jakby inne były gorsze, ponieważ wszystkie powołania są ważne, tak jak to. Są to różne formy naśladowania Jezusa. Otóż, to wszystko powinno zresetować życie Kościoła. Papież mówi także o swojej posłudze, o posłudze biskupów, o strukturach, które mamy, aby były bardziej kolegialne – i w ten sposób, aby dojść do życia o wiele piękniejszego i prostszego. Wydaje mi się, że jest to trochę podobny kierunek, w którym chcieliśmy ducha Fratelli tutti wprowadzić w życie konsekrowane“ – zauważył kard. Braz de Aviz.

Krzysztof Ołdakowski SJ/vaticannews / Watykan

KAI