Bp Jacek Kiciński CMF: Życie konsekrowane w Kościele i dla Kościoła

Osoby konsekrowane świadectwem swego radosnego życia mają nieść światu miłość Chrystusa – podkreśla bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele powszechnym obchodzony jest Dzień Życia Konsekrowanego. Tego dnia pamiętamy też szczególnie o wsparciu zakonów kontemplacyjnych.

Życie konsekrowane jest wielkim darem dla Kościoła – powiedział bp Kiciński. Przywołując  Ojca Świętego Franciszka, podkreślił, że życie konsekrowane jest miernikiem życia całego Kościoła. „Zrodziło się jako odpowiedź na pragnienie radykalizmu ewangelicznego, naśladowania Jezusa Chrystusa – czystego, ubogiego i  posłusznego” – powiedział. Charakteryzując osoby życia konsekrowanego, przytoczył  słowa św. Tereski z Lisieux: „W sercu Kościoła – mej Matki będę miłością”. „Osoby konsekrowane to osoby, które doświadczają miłości Pana Boga i pragną tą  miłością się dzielić z każdym człowiekiem” – wyjaśnił.

Bp Jacek Kiciński CMF od 2017 r. jest przewodniczącym Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Z okazji obchodzonego 2 lutego Dnia Życia Konsekrowanego skierował do wiernych specjalny list. Zwraca w nim m.in. uwagę na to, że osoby życia konsekrowanego są napełnione Duchem Świętym po to, by być w Kościele i dla Kościoła, ale również by być posłami niosącymi miłość.

>>Treść listu

Dzień Życia Konsekrowanego Kościół powszechny obchodzi od 1997 roku. Został on ustanowiony przez św. Jana Pawła II i jest poświęcony modlitwie za osoby, które żyjąc w zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach świeckich czy też poprzez indywidualne formy życia konsekrowanego oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom. Obecnie w Polsce jest około 32 tys. osób życia konsekrowanego.

ZA KEP