S. Anna Szczęsna nową przełożoną Sióstr Salezjanek Inspektorii Wrocławskiej

Dnia 24 lutego br. Przełożona Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki
(Sióstr Salezjanek), Matka Chiara Cazzuola, mianowała siostrę Annę Szczęsną Przełożoną
Inspektorii „Maryi Wspomożycielki” z siedzibą we Wrocławiu na sześciolecie 2022-2028.
W sobotę, 30 kwietnia br. miał miejsce uroczysty moment rozpoczęcia posługi animacji
s. Anny w Inspektorii Wrocławskiej. Uroczystość odbyła się w Publicznej Szkole Sióstr
Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestniczyły w niej: siostra Małgorzata Pilarska – przełożona Inspektorii Warszawskiej wraz z radnymi inspektorialnymi, siostra Małgorzata
Pietruszczak – przełożona Wizytatorii Europy Wschodniej i Gruzji, radne inspektorialne
Inspektorii Wrocławskiej, siostry dyrektorki wszystkich wspólnot Inspektorii Wrocławskiej
oraz siostry z pobliskich domów. Dzięki połączeniu online, w serdecznych, rodzinnych
słowach zwróciły się do wszystkich Matka Generalna Chiara Cazzuola oraz siostra Lidia
Strzelczyk – radna generalna. Uroczystą Eucharystię sprawował ksiądz Bartłomiej Polański
SDB – inspektor-nominat Inspektorii Wrocławskiej Salezjanów. S. Anna Szczęsna
dotychczas realizowała swoje salezjańskie powołanie w Inspektorii Warszawskiej, pełniąc
obowiązki katechetki, asystentki dziewcząt w domu dziecka, przełożonej wspólnot, mistrzyni nowicjatu oraz odpowiedzialnej za formację początkową. Siostrze Annie oraz radnym inspektorialnym życzymy światła Ducha Św. w odczytywaniu i poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania i potrzeby wspólnot sióstr oraz świata ludzi młodych, do których jesteśmy posłane.
Nową misję s. Anny i wszystkie siostry Inspektorii zawierzamy Maryi Wspomożycielce.

Siostry Salezjanki