„Ducha nie gaście, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie” – Sesja dla Referentek Powołaniowych

Siostry z Komisji Formacyjnej zapraszają referentki powołaniowe na sesję formacyjną: Towarzyszenie w rozeznawaniu powołania osobom ze wspólnot charyzmatycznych.

Sesja formacyjna dla Sióstr Referentek powołaniowych odbędzie się 26-28 stycznia w Domu Rekolekcyjnym SS.Szarytek, Cz-wa, ul.Św.Barbary 43. Zgłoszenie prosimy przysłać na adres:e-mail: s.powolaniowa@wp.pl

Cel:
Podczas spotkań formacyjnych pragniemy podjąć postulat wysuwany przez Krajową Radę Duszpasterstwa Powołań, aby:

  • pogłębiać formację teologiczną
  • pogłębiać życie wiary i modlitwy
  • tworzyć kulturę powołaniową

W związku z tym:

  • zapraszamy wykładowców – przedstawicieli różnych duchowości, by przybliżali ważne zagadnienia teologii powołania,
  • podejmujemy praktyczną pomoc referentkom powołaniowym dla pełnienia ich posługi towarzyszenia powołaniom w Kościele i w poszczególnych Zgromadzeniach,
  • podejmujemy wspólną modlitwę w intencji powołań,
  • umożliwiamy siostrom referentkom dzielenie się doświadczeniem i konkretnymi pomocami w pracy z młodzieżą, dlatego prosimy, aby siostry przywiozły ze sobą pomoce, którymi można podzielić się z innymi.

więcej o sesji