Zbliża się wielkie ogólnopolskie wydarzenie jakim będzie IV Krajowy Kongres Misyjny, który odbędzie się w Warszawie w dniach od 12 do 14 czerwca 2015 roku. Jest to okazja, by podziękować polskim misjonarkom za ich ofiarną posługę, oraz samemu doświadczyć radości Ewangelii będącej źródłem naszej gorliwości misyjnej. Pragniemy zaprosić do czynnego udziału w IV Krajowym Kongresie Misyjnym. Dla Sióstr, które są bezpośrednio zaangażowane w działalność misyjną, będzie to okazja by podzielić się swym doświadczeniem i bogactwem pracy misyjnej. Kongres daje nam także możliwość poszerzenia naszej formacji zakonnej o ten fundamentalny akcent jakim jest wymiar misjologiczny. Temu zadaniu będzie służyć piątkowe sympozjum na UKSW w Warszawie.  Program Kongresu oraz KEP

Każda wspólnota zakonna i każda siostra, bez względu na jakim jest etapie formacji, może odnaleźć wartościowe momenty i tematy proponowane przez poszczególne wydarzenia kongresowe. Zapraszamy do uczestnictwa i ubogacenia własnej konsekracji poprzez tę pogłębioną formę refleksji misjologicznej oraz duszpasterskiego misyjnego świętowania.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.misje.pl

W załączniku przesyłam program Kongresu Misyjnego oraz kilka informacji.

Jeśli siostry mają możliwość przygotowania wystaw czy zaangażowania się w kiermasz misyjny wszelkich informacji na ten temat udziela ks. Andrzej Sochal , adres mailowy : sochaladgentes@gmail.com

Z misyjnym pozdrowieniem

s. Irena Karczewska FMM
Komisja Misyjna przy Konferencji WPŻZZ