Kard. Braz de Aviz: potrzeba twórczej wierności konsekrowanych

„Świadkowie piękna Boga” – taki tytuł nosi list z okazji 25-rocznicy ogłoszenia Adhortacji Apostolskiej Vita Consacrata podpisany przez prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego oraz Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Kard. João Braz de Aviz przypomina, że dokument podpisany przez św. Jana Pawła II jest w obecnym kontekście pandemicznym wielkim zaproszeniem dla zakonników i zakonnic do budzenia nadziei. Życie konsekrowane powinno być odblaskiem ikony Chrystusa przemienionego, która ukazuje chwałę i oblicze Ojca w jaśniejącym blasku Ducha.

Brazylijski kardynał zwraca uwagę, że cała Adhortacja Vita Consacrata jest oparta na idei relacji z Bogiem przynoszącym zbawienie, które przechodzi przez życie człowieka i świadectwo wspólnotowego braterstwa. W życiu konsekrowanym chodzi o formację prowadzącą do przyswojenia sobie tych samych uczuć, które wypełniały serce Jezusa i nabycie tej samej wrażliwości pozwalającej usłyszeć wołanie uciśnionych i wykluczonych. Wtedy osoba konsekrowana staje się świadkiem Bożego piękna. W obecnym dramatycznym momencie historii szczególnie potrzebna jest solidarność z cierpiącymi i samotnymi.

„Osoby konsekrowane pracują w wielu szpitalach, szkołach oraz dziełach społecznych, które są powierzone ich trosce. Wiemy, jak wiele robią oni dla dorosłych i dzieci angażując się w duchu hojnej służby, którą Kościół pragnie wyrazić w stosunku do każdej osoby, tej służby, której uczył sam Jezus poprzez nowe przykazanie. Widzimy świadectwo tych osób, dawane z wielką szczodrością, czasami również za cenę własnego życia, ponieważ wielu oddało życie, podobnie jak to było w przypadku wielu lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy oraz innych osób pracujących w różnym charakterze w sektorze medycznym, w szpitalach i domach opieki. W sytuacji pandemii bardzo ważne jest bycie blisko i to jest pewnie rzecz, której najbardziej potrzebujemy, ponieważ pandemia czyni nas bardzo samotnymi i zamyka przed nami horyzonty, a potrzeba nam właśnie wtedy bardzo dużo nadziei – podkreślił kard. de Aviz.

Prefekt Kongregacji zaapelował: „A zatem ważne jest byśmy pracując z miłością, byli blisko cierpiących, ponieważ to daje nową siłę i nową nadzieję do podążania naprzód z wieloma braćmi i siostrami. I to jest najpiękniejsza rzecz, która może być kontynuowana poprzez świadectwo naszych konsekrowanych, tego im życzymy.“

Krzysztof Ołdakowski SJ/vaticannews.va / Watykan
KAI