Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi – przypomina Sieć Bakhita przy KWPŻZZ

18 października będziemy obchodzić kolejny Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi – przypomina Sieć Bakhita przy KWPŻZZ 
W obliczu dramatu współczesnego niewolnictwa, który przekłada się na cierpienie wielu niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci wykorzystywanych w niewolniczej pracy, w seksbiznesie, zmuszanych do żebrania i pozbawianych organów, chcemy podjąć wezwanie Papieża Franciszka: „Kieruję naglący apel do wszystkich ludzi, którzy – z bliska bądź z daleka – są świadkami plagi współczesnego niewolnictwa, by nie stali się współwinni tego zła, by nie odwracali oczu od cierpienia braci i sióstr pozbawionych wolności i godności, by mieli odwagę dotknąć cierpiącego ciała Chrystusa, który ma niezliczone oblicza.”

Pamiętajmy więc o nich z zatroskaniem, które przerodzi się w modlitwę i konkretny gest pomocy. Zachęcamy do październikowej formy modlitwy  – do Różańca, który jak to powiedział św. Jan Paweł II, nie jest ucieczką od problemów świata, ale skłania nas, by patrzeć na nie oczyma odpowiedzialnymi i wielkodusznymi, i wyjednuje nam siłę, by powrócić do nich z pewnością co do Bożej pomocy.

Niechaj tego dnia w naszej modlitwie – osobistej, wspólnotowej i w parafiach – będzie obecna intencja za ofiary handlu ludźmi. W ten sposób każdy z nas może przyjść z pomocą tym wszystkim, którzy tak jej potrzebują.

Propozycji rozważań różańcowych na www.siecbakhita.com (w zakładce Materiały/modlitwy)